Amstelwijck Smitzigt

Amstelwijck Smitzigt is een van de cultuurhistorische parels van Amstelwijck. Het oorspronkelijke boerenhoevecomplex stamt uit 1801 en bestaat uit een zomer- en een winterhuis, een bakhuis, een koetshuis en een grote landbouwschuur. Deze locatie ademt de sfeer van het oorspronkelijke landschap met haar buitens, hoeven en boomgaarden.

Hier worden woningen gerealiseerd, waaronder enkele in de bestaande landbouwschuur. De bestaande kwaliteiten zullen bewaard en versterkt worden in een woonbuurt met een eigen sfeer en een groen karakter. Een mogelijke te realiseren thema is: "Bijzonder wonen in een boomgaard". Een verborgen schat aan de rand van Amstelwijck.

Hoe en wanneer?

Voor Amstelwijck Smitzigt is de gemeente bezig om voorwaarden op te stellen. Er zijn bijvoorbeeld voorwaarden over waterbestendig bouwen, verkeer, natuur en milieu. Als deze voorwaarden gereed zijn zullen deze de basis vormen voor het bestemmingsplan, het stedenbouwkundigplan en de aanbesteding. Projectontwikkelaars kunnen zich inschrijven om in het gebied te mogen ontwikkelen.

De gekozen projectontwikkelaar zal een ontwerp maken op basis van de voorwaarden die de gemeente stelt. Dit ontwerp laat zien wat er gebouwd gaat worden en hoe het openbare gebied er uit komt te zien. De aanbesteding van Amstelwijck Smitzigt vindt plaats in 2019 / 2020

Contact

De gemeente Dordrecht vindt het belangrijk dat omwonenden en belanghebbenden meegenomen worden in de ontwikkeling van dit gebied. Heeft u vragen of opmerkingen. Dan kan u contact met de gemeente opnemen via onderstaand contactformulier.

Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk de geschiedenis van het gebied vast te leggen. Als u foto's van Amstelwijck heeft die wij mogen gebruiken dan ontvangen wij ze graag. U kan de foto's invoegen in het contactformulier.