Amstelwijck Spoorzone

In Amstelwijck Spoorzone gaat op korte termijn niet gebouwd worden. Momenteel wordt onderzoek gedaan om hier een trein halte te realiseren. In de toekomst zouden hier ongeveer 180 woningen gerealiseerd kunnen worden.

Hoe en wanneer?

Voor Amstelwijck Spoorzone is de gemeente bezig om voorwaarden op te stellen voordat er gebouwd mag worden. Er zijn bijvoorbeeld voorwaarden over waterbestendig bouwen, verkeer, natuur en milieu. Als de voorwaarden gereed zijn zullen deze samen met andere documenten de basis zijn voor het bestemmingsplan en de aanbesteding. Projectontwikkelaars kunnen zich inschrijven om in het gebied te mogen bouwen.

De gekozen projectontwikkelaar zal een stedenbouwkundig plan maken op basis van de voorwaarden die de gemeente stelt. Dit plan laat zien waar er gebouwd gaat worden en waar de wegen, groen en water komen. Na toetsing door de gemeente kan de ontwikkelaar verder met de planontwikkeling. De aanbesteding van Amstelwijck Spoorzone vindt plaats tijdens de bouw van Amstelwijck Midden.

Contact

De gemeente Dordrecht vindt het belangrijk dat omwonenden en belanghebbenden meegenomen worden in de ontwikkeling van dit gebied. Heeft u vragen of opmerkingen. Dan kan u contact met de gemeente opnemen via onderstaand contactformulier.

Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk de geschiedenis van het gebied vast te leggen. Als u foto's van Amstelwijck heeft die wij mogen gebruiken dan ontvangen wij ze graag. U kan de foto's invoegen in het contactformulier.