Geluidsscherm langs het spoor

Voor het geluidsscherm langs het spoor werkt de gemeente samen met ProRail. Het scherm zal ongeveer 4 meter hoog worden. Op dit moment wordt bepaald hoe het scherm eruit komt te zien. Het uitgangspunt is een begroeid scherm neer te zetten, zonder daarbij de veiligheid in gevaar te brengen. Zodra de vormgeving bepaald is, informeren we u hierover via deze website. In 2022 start het gunningstraject voor de aannemer. Begin 2023 wordt het scherm geplaatst.

Contactgegevens

Heeft u vragen over de uitvoering van het geluidsscherm langs het spoor? Neem dan contact op met de afdeling Publieksvoorlichting van ProRail, telnr. 000-7767245 (gratis). Heeft u algemene vragen over dit geluidsscherm? Mail dan naar amstelwijck@dordrecht.nl.