Wonen
in seizoenen

Wonen
in seizoenen

Wonen
in seizoenen

Wonen
in seizoenen

Feiten en cijfers over Amstelwijck Dordrecht

0 Nieuwe woningen
0 Nieuwe bomen op Refaja locatie
0m2 Water in Refaja locatie
0m2 Voetpad in Amstelwijck Midden

Het laatste nieuws

Planning Amstelwijck

Amstelwijck 2e kwartaal 2021

Hans Petri kunstlandschap definitief ontwerp gereed

Nieuw plan Hans Petri kunstwerk

Lees meer

Refaja-locatie 2e kwartaal 2021

Start verkoop woningen fase 1

Start verkoop woningen fase 1 Amstelwijck Park

Lees meer

Refaja-locatie 2e kwartaal 2021

Start verkoop appartementen fase 1

Start verkoop appartementen fase 1 Amstelwijck park

Lees meer

Geluidsschermen 3e kwartaal 2021

Geluidsschermen A16 en N3

Opdracht verstrekt aan Heijmans infra

Refaja-locatie 3e kwartaal 2021

Start verkoop woningen fase 2

Start verkoop woningen fase 2 Amstelwijck park

Lees meer

Amstelwijck 3e kwartaal 2021

Hans Petri gebied

Ophalen van ideeën voor de functie van het Hans Petri gebied

Amstelwijck 3e kwartaal 2021

Amstelwijckdag

25 september 2021. Informatie evenement Amstelwijckdag.

Lees meer

Amstelwijck Midden 4e kwartaal 2021

Start sloop sportpark

Smitzigt 4e kwartaal 2021

Opstellen randvoorwaarden

Opstellen randvoorwaarden van woningbouwproject Smitzigt

Smitzigt 4e kwartaal 2021

Start aanbesteding

Start aanbesteding van woningbouwproject Smitzigt

Geluidsschermen 3e kwartaal 2021

Geluidscherm A16

Voorbereiding bouw gestart

Refaja-locatie 4e kwartaal 2021

Start bouwrijp maken

Start bouwrijp maken van de locatie

Lees meer

Geluidsschermen 1e kwartaal 2022

Geluidsscherm A16

Start bouw

Geluidsschermen 1e kwartaal 2022

Geluidscherm N3

Voorbereiding bouw gestart

Refaja-locatie 1e kwartaal 2022

Start bouw

Start bouw van de eerste woningen

Lees meer

Geluidsschermen 1e kwartaal 2022

Geluidscherm N3

Start bouw geluidscherm N3

Amstelwijck Midden 2e kwartaal 2022

Start bouwrijp maken

Start bouwrijp maken voor woningproject Dordts Buiten

Lees meer

Geluidsschermen 4e kwartaal 2022

Geluidsschermen A16 en N3 klaar

Geluidsschermen langs de A16 en N3 klaar

Amstelwijck 4e kwartaal 2022

Amstelwijckdag

8 oktober 2022. Informatie evenement Amstelwijckdag.

Lees meer

Refaja-locatie 4e kwartaal 2022

Oplevering 1e woningen

Oplevering 1e woningen

Lees meer

Amstelwijck Midden 4e kwartaal 2022

Midden: start verkoop

Amstelwijck Midden - start verkoop

Lees meer

Refaja-locatie 4e kwartaal 2022

Start bouw fase 2

Op 3 november wordt symbolisch de eerste paal geslagen van fase 2.

Amstelwijck Midden 3e kwartaal 2023

Start bouw verwacht

Start bouw verwacht voor woningproject Dordts Buiten

Lees meer

Smitzigt 2024

Verwachte start bouw

Verwachte start bouw woningbouwproject Smitzigt

Refaja-locatie 2e kwartaal 2023

Start verkoop fase 4

Start verkoop fase 4

Geluidsschermen 2e kwartaal 2023

Geluidsscherm spoor: voorbereidende werkzaamheden

Voorbereidende werkzaamheden (o.a. proefsleuven graven, meten en fysieke afscheiding plaatsen)

Geluidsschermen 2e kwartaal 2023

Start bouw geluidsscherm spoor

Eind juli start de bouw van het geluidsscherm langs het spoor.

Lees meer

Geluidsschermen 4e kwartaal 2023

Oplevering geluidsscherm spoor verwacht

Eind december wordt het geluidsscherm langs het spoor opgeleverd.

Spoorzone Amstelwijck 2025

Verwachte ontwikkeling

Verwachte ontwikkeling woningbouwproject gebied Spoorzone