Wonen
in seizoenen

Wonen
in seizoenen

Wonen
in seizoenen

Wonen
in seizoenen

Feiten en cijfers over Amstelwijck Dordrecht

0 Nieuwe woningen
0 Nieuwe bomen op Refaja locatie
0m2 Water in Refaja locatie
0m2 Voetpad in Amstelwijck Midden

Het laatste nieuws

Planning Amstelwijck

Amstelwijck 2e kwartaal 2021

Hans Petri kunstlandschap concept ontwerp gereed

Nieuw plan Hans Petri kunstwerk

Lees meer

Refaja-locatie 2e kwartaal 2021

Start verkoop woningen fase 1

Start verkoop woningen fase 1 Amstelwijck Park

Lees meer

Refaja-locatie 2e kwartaal 2021

Start verkoop appartementen fase 1

Start verkoop appartementen fase 1 Amstelwijck park

Lees meer

Geluidsschermen 3e kwartaal 2021

Geluidsschermen A16 en N3

Opdracht verstrekt aan Heijmans infra

Refaja-locatie 3e kwartaal 2021

Start verkoop woningen fase 2

Start verkoop woningen fase 2 Amstelwijck park

Lees meer

Amstelwijck 3e kwartaal 2021

Hans Petri gebied

Ophalen van ideeën voor de functie van het Hans Petri gebied

Amstelwijck 3e kwartaal 2021

Amstelwijckdag

25 september 2021. Informatie evenement Amstelwijckdag.

Lees meer

Amstelwijck Midden 4e kwartaal 2021

Start sloop sportpark

Smitzigt 4e kwartaal 2021

Opstellen randvoorwaarden

Opstellen randvoorwaarden van woningbouwproject Smitzigt

Geluidsschermen 3e kwartaal 2021

Geluidscherm A16

Voorbereiding bouw gestart

Refaja-locatie 4e kwartaal 2021

Start bouwrijp maken

Start bouwrijp maken van de locatie

Lees meer

Geluidsschermen 1e kwartaal 2022

Geluidsscherm A16

Start bouw

Geluidsschermen 1e kwartaal 2022

Geluidscherm N3

Voorbereiding bouw gestart

Refaja-locatie 1e kwartaal 2022

Start bouw

Start bouw van de eerste woningen

Lees meer

Geluidsschermen 1e kwartaal 2022

Geluidscherm N3

Start bouw geluidscherm N3

Amstelwijck Midden 2e kwartaal 2022

Start bouwrijp maken

Start bouwrijp maken voor woningproject Dordts Buiten

Lees meer

Geluidsschermen 4e kwartaal 2022

Geluidsschermen A16 en N3 klaar

Geluidsschermen langs de A16 en N3 klaar

Amstelwijck 4e kwartaal 2022

Amstelwijckdag

8 oktober 2022. Informatie evenement Amstelwijckdag.

Lees meer

Refaja-locatie 4e kwartaal 2022

Oplevering 1e woningen

Oplevering 1e woningen

Lees meer

Amstelwijck Midden 4e kwartaal 2022

Midden: start verkoop

Amstelwijck Midden - start verkoop

Lees meer

Refaja-locatie 4e kwartaal 2022

Start bouw fase 2

Op 3 november wordt symbolisch de eerste paal geslagen van fase 2.

Amstelwijck Midden 3e kwartaal 2023

Start bouw verwacht

Start bouw verwacht voor woningproject Dordts Buiten

Lees meer

Smitzigt 1e kwartaal 2023

Extra onderzoeken ontwikkelingsmogelijkheden Smitzigt

Extra onderzoeken ontwikkelingsmogelijkheden Smitzigt

Lees meer

Refaja-locatie 2e kwartaal 2023

Start bouw fase 3a

Bouwfase 3a van start!

Refaja-locatie 2e kwartaal 2023

Start verkoop fase 4

Start verkoop fase 4

Refaja-locatie 2e kwartaal 2023

Opleveringen fase 2a

Start opleveringen fase 2a

Refaja-locatie 2e kwartaal 2023

Modelwoning beschikbaar

Modelwoning beschikbaar voor bezichtiging

Geluidsschermen 2e kwartaal 2023

Geluidsscherm spoor: voorbereidende werkzaamheden

Voorbereidende werkzaamheden (o.a. proefsleuven graven, meten en fysieke afscheiding plaatsen)

Amstelwijck Midden 3e kwartaal 2023

Bouwrijp maken fase 1 gestart

Geluidsschermen 4e kwartaal 2023

Start bouw geluidsscherm spoor

4e kwartaal 2023 start de bouw van het geluidsscherm langs het spoor.

Lees meer

Amstelwijck Midden 4e kwartaal 2023

Verwachte start verkoop Plegt-Vos

Verwachte start verkoop herontwikkeling fase 1 (20 woningen) Plegt-Vos

Refaja-locatie 4e kwartaal 2023

Verwachte opleveringen fase 2b

Refaja-locatie 4e kwartaal 2023

Start bouw fase 4 eengezinshuizen

Bouw van fase 4 gaat van start

Refaja-locatie 4e kwartaal 2023

Aanleg Oostkilpad en Polderslootpad

Aanleg Oostkilpad en Polderslootpad

Lees meer

Spoorzone Amstelwijck 4e kwartaal 2023

Opstellen randvoorwaarden

Opstellen randvoorwaarden

Lees meer

Geluidsschermen 1e kwartaal 2024

Oplevering geluidsscherm spoor verwacht

1e kwartaal 2024 wordt het geluidsscherm langs het spoor opgeleverd

Refaja-locatie 1e kwartaal 2024

Verwachte oplevering fase 3a

Amstelwijck Midden 1e kwartaal 2024

Oplevering bouwrijp terrein fase 1

Amstelwijck Midden 1e kwartaal 2024

Start bouw fase 1 Plegt-Vos

Start bouw 1e gedeelte fase 1 (11 woningen) Plegt-Vos

Amstelwijck 1e kwartaal 2024

Hans Petri kunstlandschap definitief ontwerp gereed

Hans Petri kunstlandschap definitief ontwerp gereed

Lees meer

Amstelwijck 2e kwartaal 2024

Definitieve aanleg Van der Steenhovenplein

Definitieve aanleg Van der Steenhovenplein

Lees meer

Smitzigt 2024

Start aanbesteding

Start aanbesteding van woningbouwproject Smitzigt

Lees meer

Spoorzone Amstelwijck 2024

Start aanbesteding

Start aanbesteding

Lees meer

Amstelwijck Midden 4e kwartaal 2024

Verwachte opleveringen fase 1 Plegt-Vos

Verwachte opleveringen 1e gedeelte fase 1 (11 woningen) Plegt-Vos

Spoorzone Amstelwijck 2025

Verwachte ontwikkeling

Verwachte ontwikkeling woningbouwproject gebied Spoorzone

Smitzigt 2025

Verwachte start bouw

Verwachte start bouw woningbouwproject Smitzigt

Lees meer