Geluidsschermen

Wonen in een rustige omgeving

De 3 geluidsschermen rondom Amstelwijck

Amstelwijck ligt tussen de snelweg A16, de randweg N3 en de spoorlijn Dordrecht – Lage Zwaluwe. Toen de gemeente besloot Amstelwijck te bouwen is bepaald dat het wonen er prettig en vooral stiller moet zijn. Om geluid te verminderen zijn 3 geluidsschermen nodig. De huizen van Amstelwijck mogen pas bewoond worden als het geluid onder een bepaald niveau komt. Op dit moment zijn 2 van de 3 schermen klaar. ProRail werkt aan het 3e scherm langs het spoor.

Geluidsschermen langs de A16 en N3

De twee schermen langs de A16 en de N3 staan er dus al. Er zit een verschil in het ontwerp van deze geluidsschermen. Het scherm langs de A16 is hoger, langer en breder dan dat langs de N3.

Het geluidsscherm langs de A16 loopt van het bestaande gebogen scherm, iets ten noorden van het Simon de Danserweg viaduct, tot voorbij de fietsbrug bij de Kilweg. Het 10 meter hoge geluidsscherm heeft een moderne, groene uitstraling. Het onderste gedeelte is ± 4,6 meter hoog en begroeid. Het bovenste deel is ± 5,4 meter hoog en bestaat uit stalen geknikte spijlen met daartussen glas. Het bovenste deel staat geknikt over de A16. De stalen stijlen zorgen ervoor dat het scherm bestand is tegen flinke windstoten.

Het geluidsscherm langs de N3 is 4 meter hoog. Het scherm staat tussen afrit 5 van de N3 naar Sterrenburg en Wilgenwende en stopt net voor het spoorviaduct.

Geluidsschermen langs het spoor

Het geluidsscherm langs het spoor moet nog worden gebouwd. Hiervoor werkt de gemeente Dordrecht samen met ProRail. Het scherm komt aan de westzijde van het spoor. Het geluidsscherm begint bij de overweg bij de Zuidendijk en eindigt ter hoogte van het bedrijfspand van Omexon (Laan van Europa 450). De eerste 10 meter vanaf de overweg Zuidendijk zal het scherm een hoogte van ± 1 meter hebben. Daarna wordt het scherm tot het einde ± 3,5 meter hoog. De voorbereidingen zijn in volle gang. ProRail houdt de bewoners en bedrijven in de buurt op de hoogte via brieven.

Heb je vragen over het geluidsscherm langs het spoor? Neem dan contact op met de afdeling Publieksvoorlichting van ProRail, via telefoonnummer: 0800-7767245 (gratis).

Begroeide schermen; goed voor mens en dier

Alle schermen passen goed bij het groene karakter van de wijk. Er groeien planten tegenaan. Op het scherm langs de A16 groeien veel kruiden. Vleermuiskasten, vogelhuisjes en insectenhotels zorgen ervoor dat ook de dieren zich er thuis voelen.

Waar je ook woont, werkt of ontspant, door deze groene schermen is het een stuk stiller én groener in Amstelwijck.