Geluidsschermen

Gegarandeerd een rustige omgeving

Amstelwijck wordt omsloten door de wegen A16 en N3. Aan de oostzijde loopt ook de spoorlijn Dordrecht – Lage Zwaluwe. De gemeente heeft bepaald dat de rust en de leefbaarheid in de wijk aan deze zijden moeten worden gewaarborgd met geluidsschermen. Dat is een harde voorwaarde. In Amstelwijck mag pas gewoond worden als aan de vereiste geluidsreductie wordt voldaan.

De geluidsschermen komen langs de A16 vanaf het bestaande gebogen scherm, ten noorden van de Simon de Danserweg en eindigen in de fietsbrug bij de Kilweg. Ook aan de andere kant van Amstelwijck, langs de N3 en het spoor, komen geluidsschermen. Ze zullen zo worden geplaatst, dat ze goed passen bij het groene karakter van de wijk. Bijvoorbeeld door er planten tegenaan te laten groeien. Waar u ook woont, werkt of recreëert, dankzij deze groene schermen is het een stuk stiller én groener in Amstelwijck. De geluidsschermen realiseert de gemeente in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en ProRail.