Laan van Londen

De Laan van Londen is de doorgaande weg richting N3/A16, Wielwijk en het centrum van Dordrecht. De indeling van de laan gaat in de toekomst veranderen. De weg moet veiliger en beter aansluiten bij de nieuwe woonwijk. De deelgebieden Amstelwijck Park en Dordts Buiten gaan ontsluiten via de laan net als de bestaande wijk Dordts Hout.

Planning

Het ontwerp voor de inrichting is in concept klaar. Maar nu er gebouwd wordt, ontstaat er nog veel schade aan het asfalt door bouwverkeer en de aanleg van de riolering voor nieuwe woningen. Het definitieve ontwerp wordt daarom pas over een paar jaar uitgevoerd. Omleidingen en afsluitingen zijn in de tussentijd niet te voorkomen. De laan onderhouden we natuurlijk wel.

Opheffen parkeerplaats vrachtwagens

De eerste stap voor verandering is gezet. De vrachtwagenparkeerstrook is weg. Er is gras voor teruggekomen.

Bushalte

Er komt een tijdelijke bushalte ter hoogte van Amstelwijck Park. Het besluit over de plek van definitieve halte wordt later genomen samen met Qbuzz.

Plan voor doortrekken van de laan naar Wielwijk

Er is een plan om op termijn de Laan van Londen door te trekken naar de rotonde Simon de Danserweg/Admiraal de Ruyterweg. Omdat hier nu nog geen geld voor beschikbaar is staat het plan voorlopig in de ijskast. Lees hier meer.