Van der Steenhovenplein

De Oosterweg wordt Van der Steenhovenplein in Amstelwijck

De straatnamencommissie heeft besloten om een deel van de Oosterweg anders te noemen. Het deel tussen de brug van Dordtse Hout tot aan de Laan van Londen heet nu Van der Steenhovenplein.

Nieuw plan en heldere uitgangspunten

Jarenlang was de weg de toegangsweg naar de wijk Dordtse Hout en het Refaja-ziekenhuis. De sloop van het ziekenhuis en de bouw van de huizen in Amstelwijck zorgen voor verandering. Er is voor heel Amstelwijck een plan gemaakt voor een nieuwe verkeersstructuur.

In dit plan is voor autoverkeer uitgegaan van een structuur waarbij de Laan van Londen de ruggengraat is. De Laan is de ontsluitingsweg en een 50 km/u zone. Om de woongebieden te bereiken worden haaks op de Laan van Londen wegen aangelegd in een polderstructuur. Deze erftoegangswegen worden allemaal een 30 km/u zone. Het van der Steenhovenplein is zo’n straat. Direct aan de weg grenzen voortuinen en voordeuren.Van der Steenhovenplein

Concept tekening zoals gepresenteerd op de Amstelwijckavond. Klik op de afbeelding om in te zoomen.

Andere uitstraling en ligging

Met het ziekenhuis verdween ook de bushalte en is de keerlus voor de bus niet meer nodig. Een uitgelezen kans om te zorgen voor meer groen en minder asfalt. Het plan van de weg sluit aan op het plan voor het Hans Petri kunstlandschap. Er komen bomen en ander groen bij en aan weerszijden kan worden geparkeerd in de aangelegde parkeervakken. Zo beperken we ook de snelheid. De versmalling, de inrichting en het verhoogde fietspad moeten zorgen dat de snelheid van de automobilisten laag blijft.

De weg gaat ook anders lopen. Hij wordt rechtdoor getrokken naar de Laan van Londen. Je kunt straks dus niet meer tussen het Hans Petri kunstlandschap en de moskee rijden met de auto. Op deze plek komt een fietspad.

30 km/u zone

De weg wordt smaller. Alle wegen in Amstelwijck (zowel in Amstelwijck-Refaja als Amstelwijck -Midden) krijgen dezelfde breedte, namelijk 4,8 meter. De inrichting wordt aangepast voor een 30 km/u-zone: smal, klinkers, snelheidsremmers etc. Deze inrichting is belangrijk voor de leefbaarheid en veiligheid. Op die manier wordt het Van der Steenhovenplein een straat die Amstelwijck op een prettige manier verbindt met de omliggende buurten.

Zorgen bij omwonenden

Een aantal bewoners heeft zorgen geuit over de plannen. Er is door hen een alternatief plan ingediend. Drie van deze voorstellen zijn verwerkt in het huidige ontwerp.

  1. De weg blijft iets breder na de brug naar Dordtse Hout en vernauwt daarna naar 4,8 m.
  2. Het trottoir langs het Hans Petri kunstlandschap krijgt een schuine band. Zo kan je hier makkelijker uitwijken om elkaar te passeren.
  3. Een aantal groenvakken tussen de parkeerhofjes wordt ingekort, waardoor ook hier meer ruimte ontstaat om elkaar te passeren.

Er is afgesproken om de situatie goed in de gaten te houden. We zullen regelmatig monitoren of de genomen maatregelen werken. Het besluit hoe we dit doen en wat de randvoorwaarden zijn is nu nog niet genomen. Dit moet nog worden uitgewerkt.

Planning

Op de Amstelwijckavond van 16 november jl. is het ontwerp gepresenteerd. Ook hier zijn nog enkele suggesties aangebracht door omwonenden. We bekijken nu of we deze nog kunnen verwerken. Zodra dit klaar is wordt het een definitief ontwerp. Zoals beloofd krijgen dan alle huizen van Dordste Hout en aan het Van der Steenhovenplein een brief met de tekening in de brievenbus. In die brief laten we ook weten wanneer de definitieve weg wordt aangelegd. De brief en de tekening zullen we ook op deze website zetten.