Van der Steenhovenplein

Nieuw plan en heldere uitgangspunten

Jarenlang was de weg de toegang naar de wijk Dordtse Hout en het Refaja-ziekenhuis. De sloop van het ziekenhuis en de bouw van de huizen in Amstelwijck zorgen voor verandering. Wij hebben voor heel Amstelwijck een plan gemaakt voor een nieuwe verkeersstructuur.

In dit plan gaan we voor autoverkeer uit van een structuur waarbij de Laan van Londen de ruggengraat is. De Laan is de ontsluitingsweg en een 50 kilometer per uur zone. Om de woongebieden te bereiken leggen we haaks op de Laan van Londen wegen aan in een polderstructuur. Deze erftoegangswegen worden allemaal een 30 kilometer per uur zone. Het Van der Steenhovenplein is zo’n straat. Direct aan de weg grenzen voortuinen en voordeuren.

Definitief ontwerp Van der Steenhovenplein

Van der Steenhovenplein

Klik op de afbeelding om deze in volledige grootte te bekijken.

Andere uitstraling en ligging

Met het ziekenhuis verdween ook de bushalte en is de keerlus voor de bus niet meer nodig. Een uitgelezen kans om te zorgen voor meer groen en minder asfalt. Het plan van de weg sluit aan op het plan voor het Hans Petri kunstlandschap. Er komen bomen en ander groen bij en je kunt aan beide kanten parkeren in de parkeervakken. Zo houden we de snelheid laag.

De weg gaat ook anders lopen. We trekken deze rechtdoor naar de Laan van Londen. Je kunt straks dus niet meer tussen het Hans Petri kunstlandschap en de moskee rijden met de auto. Op deze plek komt een fietspad. Dit is nadat we de nieuwe inrichting van het Hans Petri kunstlandschap hebben aangepakt.

30 km/u zone

De weg wordt smaller. Alle wegen in Amstelwijck (in Amstelwijck-Refaja en Amstelwijck -Midden) krijgen dezelfde breedte, namelijk 4,8 meter. We passen de inrichting aan voor een 30 kilometer per uur zone: smal, met klinkers en snelheidsremmers.  Deze inrichting is belangrijk voor de leefbaarheid en veiligheid. Op die manier wordt het Van der Steenhovenplein een straat die Amstelwijck op een prettige manier verbindt met de buurten er omheen.

Zorgen bij bewoners

Een aantal bewoners hebben hun zorgen uitgesproken over de plannen. Zij hebben een alternatief plan ingediend. Wij hebben drie van deze voorstellen verwerkt in de laatste versie van het ontwerp.

  1. De weg blijft iets breder na de brug naar Dordtse Hout en vernauwt daarna naar 4,8 m.
  2. Het voetpad langs het Hans Petri kunstlandschap krijgt een schuine band. Zo kan elkaar hier makkelijker passeren.
  3. We korten een aantal groenvakken tussen de parkeerhofjes in. Hierdoor ontstaat er ook meer ruimte om elkaar te passeren.

We hebben afgesproken om de situatie goed in de gaten te houden. We zullen regelmatig bekijken of de genomen maatregelen werken.

Planning

Op de Amstelwijckavond van 16 november 2023 hebben wij het ontwerp gepresenteerd.

De werkzaamheden voor de definitieve herinrichting van het Van der Steenhovenplein starten op 22 mei. We verwachten 12 juli klaar te zijn. We hebben bewoners een brief gestuurd met informatie over de mogelijke overlast en omleidingsroute.

Bekijk hier de werkzaamheden per straat.

Tijdens het werk leiden we het verkeer om via een tijdelijke parallelbaan langs het Van der Steenhovenplein. Ook de keerlus is dan niet beschikbaar voor parkeren.

Wanneer de herinrichting klaar is, plaatsen wij dit op deze webpagina.