Bereikbaarheid

Duurzaam van A naar B

Ruim baan voor fiets en OV

Amstelwijck is gunstig gelegen. Het historische centrum van Dordrecht ligt op een steenworp afstand. Via de N3 is het omliggende gebied in de regio snel bereikbaar. Via de A16 zijn ook Brabant, Rotterdam en de rest van de Randstad betrekkelijk dichtbij. Om een duurzame en toekomstbestendige wijk te maken, geeft de gemeente bij de planontwikkeling ruim baan aan de fiets en het openbaar vervoer. De wijk krijgt een fijnmazig netwerk van fiets- en wandelroutes die goed aansluiten op OV-knooppunten.  De snelle fietsverbindingen zullen over de Laan van Londen voeren. De langzamere en meer recreatieve routes gaan door de wijk.

Auto’s en parkeren

Autoverkeer wordt niet gestimuleerd naar en in Amstelwijck. Auto’s passen niet bij de ambities voor een duurzame en milieuvriendelijke wijk. Liever ziet de gemeente dat bewoners een auto delen of gebruikmaken van het openbaar vervoer. Als autorijden toch onvermijdelijk is, dan het liefst zo schoon mogelijk. De gemeente wil dat zoveel mogelijk faciliteren. Hoe precies, dat wordt nog uitgewerkt. Verder is het aan de projectontwikkelaars om in hun plannen op een creatieve en vernieuwende manier met mobiliteit om te gaan; duurzaam en toekomstbestendig. Daarbij is ook de parkeernorm voor Amstelwijck een belangrijk richtsnoer. Die is bepaald op 1 parkeerplek per woning, op eigen terrein. Extra auto’s (van bewoners en bezoekers) worden over het algemeen geparkeerd op enige afstand van de woningen, op parkeerplekken in het groen.