Groen

Groen krijgt de ruimte

Als voormalig landgoed heeft Amstelwijck altijd al een groen karakter gehad. Dit blijft zo. Eén van de belangrijkste doelen is om waardevolle bomen te laten staan. Dan moeten ze wel gezond zijn en nog lang mee kunnen gaan. Elke boom zal hier zorgvuldig op worden beoordeeld. Oude structuren in het landschap blijven intact en zullen het ontwerp van Amstelwijck voor een belangrijk deel dicteren. Denk bijvoorbeeld aan de windsingels – rijen bomen dwars op de windrichting om de kracht van de wind te breken. Verwilderd groen verdwijnt om plaats te maken voor nieuwe bomen en struiken.

Hoe meer bomen, des te meer schaduwplekken. Dat voorkomt hittestress bij mens en dier. Bovendien kan een natuurlijke bodem water beter vasthouden of afvoeren. Aan de bewoners van Amstelwijck zal worden gevraagd bij te dragen aan het verder vergroenen van de wijk. Bijvoorbeeld door tuinen niet dicht te tegelen, maar te beplanten. Een deel van de voortuinen zal al worden beplant voordat de bewoners er zijn.

Nieuwsgierig hoe je kunt bijdragen aan een groene èn blauwe wijk?
Kijk voor tips op de website Groenblauw Dordrecht