Meterkastposter bewoners Amstelwijck

Een wijk waar groen en water centraal staan. Een wijk waarin het fijn wonen is, nu én in de toekomst.

download poster

Door de wijk in te richten met voldoende groen en water hebben we een natuurlijke thermostaat ingebouwd. Zo hebben natte of hete dagen minder impact op de wijk. Ook jouw tuin speelt een belangrijke rol in het groene karakter van de wijk. Met deze checklist ‘Wonen in Amstelwijck’ kunnen we samen het klimaatadaptieve karakter van de wijk bewaren.

Ik houd Amstelwijck groen zodat we goed zijn voorbereid op extremere weersomstandigheden:

 • Ik zorg dat de groene erfafscheiding van de tuin zijn uitstraling houdt zoals het is aangelegd.
 • Ik parkeer mijn auto in mijn voortuin. De andere auto´s parkeren we in de openbare parkeervakken in de wijk.
 • Mijn voortuin bestaat voor minimaal 60% uit groen. Mijn voortuin telt mee voor een groen Amstelwijck.
 • Ik vang regenwater op in een regenton.
 • Het pad in mijn voortuin is half verhard en dus waterdoorlatend. Het pad houdt zijn uitstraling zoals het is aangelegd.
 • Ik zorg dat de openbestrating in takt blijft en bescherm de bestrating met een zeil als ik losse grond of zand ga aanbrengen in de tuin.

 


 

Groen en klimaatadaptief wonen in Amstelwijck

In het bestemmingsplan van Amstelwijck hebben we een aantal voorwaarden met elkaar afgesproken over veilig, gezond en klimaatadaptief wonen in Amstelwijck. Met de bewoners zijn bij het kopen van de woning de voorwaarden besproken. De gemeente ziet erop toe dat inwoners zich aan deze regels houden. Elke twee jaar meten we of het nog in evenwicht is: ontwikkelt de wijk zich zoals in het bestemmingsplan staat? Hoe gaat het met de afspraken die gemeente en bewoners met elkaar hebben gemaakt? Met elkaar zijn we ervoor verantwoordelijk om het karakter en de kwaliteit van Amstelwijck zo te houden en te verbeteren.

 

 

Erfafscheiding, voortuin, rioolsysteem, jouw woning


 

 

Zorg voor een groene erfafscheiding

In Amstelwijck gaan we voor groene erfafscheidingen:

 1. Grenst jouw tuin aan een van de groengebieden? Dan hebben wij wilgentenen schermen, met siergrassen, leibomen en hagen, aangelegd. De schermen blijven maximaal 1.20 meter hoog. Hierdoor heb je altijd vanaf minimaal 1 kant zicht op de groene omgeving. Jij bent verantwoordelijk voor onderhoud en vernieuwing als dat nodig is.
 2. De voortuinen die grenzen aan de wandelpaden hebben groenblijvende hagen van ongeveer 80 cm hoog. Ze geven een rijke variatie aan bloemen en blijven ook in de winter groen. Dat is zo afgesproken met de bewoners. Ook deze mag je niet verwijderen of vervangen door een gebouwde schutting.

Groene voortuinen

 1. Minimaal 60% van je voortuin bestaat uit groen. Het doel van Amstelwijck is veilig, gezond en klimaatadaptief wonen en dat 40% van de wijk uit groen bestaat. Jouw voortuin telt daarin mee. Op de tekening met de voortuin en de auto zie je hoe groen en bestrating verdeeld zijn. Met de bewoners is afgesproken dat ze deze voortuinen ook in de toekomst groen houden.
 2. Er is ruimte voor één auto in je voortuin. Hier is al ruimte voor aangelegd. Je mag deze parkeerruimte niet vergroten of verplaatsen, niet afsluiten of voorwerpen anders dan je auto parkeren.

Afspraken over zonnepanelen en open haard

Amstelwijck is een zo veel mogelijk energieneutrale wijk.

 1. Op uw dak liggen zonnepanelen. Gaat u deze vervangen? Zorg dan dat de nieuwe zonnepanelen dezelfde afmetingen en uitstraling hebben als de panelen die bij de bouw zijn geïnstalleerd.
 2. Amstelwijck wil een CO2 neutrale wijk zijn. (Open) vuur-haardinstallaties gebruiken zuurstof en stoten extra CO2-gas uit. Daarom is een open haard in Amstelwijck niet toegestaan. Uit oogpunt van een goede luchtkwaliteit het liefst ook geen houtstook in de tuin.   

 

 

Tips voor een klimaat-adaptieve tuin

 • Kies voor meer beplanting, minder stenen.
 • Creëer schaduw door bomen te planten.
 • Zorg voor klimplanten in de tuin. Ze zijn prachtig én ze zorgen ook voor een plek voor vogels.
 • Zorg dat diertjes zich welkom voelen, door nestkastjes of een insectenhotel.
 • Vang regenwater op in een regenton. Dat water kun je later gebruiken om je tuin te sproeien.

Meer tips voor je nieuwe tuin

 

Gescheiden rioolsysteem

 1. Het nieuwe riool in Amstelwijck is een gescheiden riool met 2 buizen. Eén buis voor het vuile water uit de huizen en de andere aparte buis met schoner (regen)water.
 2. Het vuile water gaat naar de rioolwaterzuivering, het regenwater gaat naar de sloten en droge greppels.
 3. Door veel groen te maken in Amstelwijck, geen overtollige verharding en waterdoorlatende verharding proberen we zoveel mogelijk water vast te houden.

 


 

Fietsen, wandelen en parkeren

Parkeren

Amstelwijck staat voor groen en water. Geparkeerde auto’s willen we zo veel mogelijk uit het straatbeeld weren.

 1. In je voortuin is ruimte om één auto te parkeren. Voor je eventuele tweede auto en auto’s van bezoekers is plek op de openbare parkeerplaatsen. Die liggen achter groen verscholen. Parkeren doen we altijd in de parkeervakken. Daarbuiten niet.

Ideaal om te fietsen en te wandelen

 1. Door heel Amstelwijck vind je fiets- en wandelpaden.
 2. Binnen een paar minuten fiets je naar het winkelcentrum, de school, of het gezondheidscentrum in de omliggende wijken Wielwijk en Sterrenburg

Matig je snelheid in Amstelwijck

 1. Amstelwijck is ingericht voor wandelaars, fietsers en spelende kinderen. Houd daar rekening mee als je in je auto rijdt en matig je snelheid in de wijk.

 

“Wij zijn hier komen wonen vanwege het groen en het water. Het voelt echt alsof je buiten woont. Onze kinderen kunnen hier veilig en heerlijk vrij buiten spelen. Zelf maak ik elke ochtend mijn hardlooprondje.”

 


 

Oostkilpad, waterkant, openbare ruimte

Waterdoorlatende paden en bestrating

 1. In de hoven en op de gezamenlijke openbare parkeerplaatsen is de bestrating waterdoorlatend. Dit helpt om bij (hevige) regenval het water makkelijk de grond in te laten lopen. Je mag hier daarom geen materiaal, zand of grond op storten. Ook niet tijdelijk, bijvoorbeeld bij de aanleg van je tuin.
 2. Woon je aan het Oostkilpad? Vanaf je voortuin loopt een half verhard pad met steentjes naar het Oostkilpad. Dit materiaal warmt minder op dan hele stenen. Hele stenen absorberen meer zonnewarmte. Verder kan het regenwater tussen de steentjes door makkelijk in de grond sijpelen, waardoor er minder kans is op wateroverlast bij hevige regenval. In jouw eigen tuin moet het pad naar de voordeur ook half verhard en dus waterdoorlatend zijn en blijven.
 3. Bij de woningen aan de waterkant behouden we de natuurlijke oever zoals die is aangelegd. Dus met de vlonder en het schapenhekwerk bij het talud.
 4. De openbare ruimte tussen de oever en je tuin is geen verlengde van de tuin. Bouwen in de eerste 2 meter vanaf de waterkant is verboden.

 

Ga je je tuin aanleggen?
Gebruik dan een zeil om losse grond of zand op te storten, zodat het niet in de openingen van de bestrating komt.

Advies nodig?
Wil je advies bij het inrichten van je tuin? Vraag dan een bezoek van de tuincoach aan!

Meer info over de tuincoach

 


 

Flora en fauna, het park en jouw tuin


Woonplek voor dieren

 1. Bomen zorgen niet alleen voor verkoeling voor ons mensen maar ook voor de dieren. Veel van de oude bomen en begroeiing hebben we behouden. Dit biedt een woonplek aan insecten, waterdieren, vogels en zoogdieren. Zoals bijvoorbeeld de ruige dwergvleermuis en gewone dwergvleermuis.
 2. Wil je de vleermuis helpen? Hang dan een vleermuiskast aan de schuur of de zijgevel. De vleermuizen helpen jou ook: ze vangen op een avond wel duizenden muggen.

Het park en jouw tuin horen bij elkaar

 1. We willen groen en dieren de ruimte geven. Daarom onderhouden we het bestaande en nieuwe groen op een andere manier dan je misschien gewend bent. We maaien minder. Hierdoor staat altijd een deel van de berm in bloei. Dat lijkt soms rommelig, maar kleine dieren en insecten kunnen zo goed schuilen en er is altijd voedsel voor insecten.

 

Vragen?
Wil je met ons van gedachten wisselen over bovenstaande informatie? Mail dan naar wijkmanagers@dordrecht.nl