Smitzigt

Een stukje historisch Dordrecht

Het deelgebied Smitzigt wordt in tweeën gedeeld door de Smitsweg. Aan de ene kant van deze weg staan oude gebouwen, waaronder een historische boerenhoeve uit 1801. Aan de andere kant ligt een oude boomgaard.

In de afgelopen periode hebben er tal van voorbereidende werkzaamheden en onderzoeken plaatsgevonden. Een onderzoek wat moest plaatsvinden was een bodemonderzoek in de boomgaard. Uit dit onderzoek van eind maart 2022 blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging. In de bodem zijn sporen van meerdere bestrijdingsmiddelen gevonden. De gemeente neemt na deze onverwachte ontwikkeling de komende maanden de tijd om de precieze gevolgen voor de plannen voor Smitzigt te bepalen. Duidelijk is wel dat er voorlopig geen woningbouw mogelijk is in de boomgaard. Bekeken moet worden of er andere mogelijkheden voor dit stukje Amstelwijck zijn.

Smitzigt hoeve wordt binnenkort wel aangeboden voor woningbouwontwikkeling. Door deze nieuwe ontwikkeling moeten de bouwenvelop en de eisen die we aan een ontwikkelaar gaan stellen aangepast worden. Het gedeelte van de hoeve en de voormalige kwekerij kan namelijk nu wel worden bebouwd. Voor dit deel kan de aanbesteding in 2022 worden gepubliceerd.

Die historische elementen zullen in het uiteindelijke nieuwbouwplan bewaard blijven. Het nieuwbouwplan omvat circa 30 woningen. De gemeente stelt voorwaarden aan het milieu, het water, het openbare gebied en het aantal woningen. We gaan op zoek naar een bedrijf dat het plan kan ontwerpen en bouwen.

Zodra de bouwenvelop en de eisen zijn aangepast wordt de aanbesteding voor de ontwikkeling van Smitzigt bekend gemaakt. De eerste bouwactiviteiten schuiven ook naar achteren naar vermoedelijk 2024.

 

 

Planning Smitzigt

Smitzigt 4e kwartaal 2021

Opstellen randvoorwaarden

Opstellen randvoorwaarden van woningbouwproject Smitzigt

Smitzigt 4e kwartaal 2021

Start aanbesteding

Start aanbesteding van woningbouwproject Smitzigt

Smitzigt 2024

Verwachte start bouw

Verwachte start bouw woningbouwproject Smitzigt