Smitzigt

Een stukje historisch Dordrecht

Het deelgebied Smitzigt wordt in tweeën gedeeld door de Smitsweg. Aan de ene kant van deze weg staan oude gebouwen, waaronder een historische boerenhoeve uit 1801. Aan de andere kant ligt de oude boomgaard.
In de afgelopen jaren hebben er tal van voorbereidende werkzaamheden en onderzoeken plaatsgevonden. Dit in het kader van de toekomstige nieuwbouw. Er is ook een bodemonderzoek in de boomgaard uitgevoerd. Uit dit onderzoek van eind maart 2022 blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging. In de bodem zijn sporen van bestrijdingsmiddelen gevonden. Dit was een onverwachte ontwikkeling en heeft gevolgen voor de plannen en de planning. Er wordt nu onderzocht of woningbouw, in een andere vorm dan ooit bedacht, nog wel mogelijk is. Deze studie loopt nog. Hierin wordt ook bekeken of het hoevedeel binnenkort wel kan worden ontwikkeld. Uitgangspunt blijft dat de historische elementen in het uiteindelijke nieuwbouwplan bewaard moeten blijven.

We verwachten de eerste helft van 2023 meer duidelijkheid te kunnen geven over de verdere uitwerking.

 

 

Planning Smitzigt

Smitzigt 4e kwartaal 2021

Opstellen randvoorwaarden

Opstellen randvoorwaarden van woningbouwproject Smitzigt

Smitzigt 4e kwartaal 2021

Start aanbesteding

Start aanbesteding van woningbouwproject Smitzigt

Smitzigt 2024

Verwachte start bouw

Verwachte start bouw woningbouwproject Smitzigt