Privacybeleid

Privacy beleid Drechtsteden

website: https://woneninamstelwijck.nl.

De manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens is vastgelegd in een privacy beleid (pdf, 212 kB).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u deze gegevens aan ons verstrekt.

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadressen

Verwerkingsdoelen

Meldt u zich aan voor (een van) de nieuwsbrieven van woneninamstelwijck.nl? Dan verwerkt Drechtsteden uw persoonsgegevens. Hier leest u hoe.

Welke gegevens?
Als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, registreren wij uw e-mailadres, voornaam en achternaam.

Waarom?
Wij gebruiken uw e-mailadres om u de nieuwsbrieven te kunnen sturen waarvoor u zich heeft aangemeld.

Mag het?
Wij mogen u nieuwsbrieven sturen als u hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Uitdrukkelijke toestemming
U kunt zich op onze website aanmelden voor (een van) onze nieuwsbrieven door een formulier in te vullen. 

Wij gebruiken deze gegevens op basis van uw toestemming. U kunt zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Op het moment dat u zich afmeldt, behouden wij uw gegevens op onze blokkeerlijst, zodat u daarna geen mailingen van woneninamstelwijck.nl meer zult ontvangen.  

Delen met derden
Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden op grond van een van de hiervoor genoemde grondslagen. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Rechten van betrokkenen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U krijgt alleen inzage in uw persoonsgegevens als u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via gemeentebestuur@dordrecht.nl. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)

Voor de Drechtsteden is er een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze persoon controleert of de gemeente aan de privacywetgeving voldoet en geeft advies over privacyvraagstukken waar nodig. Heeft u specifieke vragen over het toezicht op de privacy binnen de gemeente of het privacy beleid dan is het mogelijk om deze vraag te stellen aan de FG via de mail: FG@drechtsteden.nl. Let op dat u in deze e-mail geen vertrouwelijke informatie meestuurt, dit om uw eigen privacy te waarborgen.

Voor algemene vragen over privacy binnen uw gemeente kunt u terecht bij de privacy coördinator van uw eigen gemeente.