Hans Petri kunstwerk en omgeving

Verandering van de omgeving

De mensen in de buurt kennen het kunstwerk van Hans Petri. De ruimte tussen de Reeweg-Zuid en het Van der Steenhovenplein is een kunstlandschap. Het kunstwerk bestaat niet alleen uit de bekende pylonen. Ook de heuvels waar de Reeweg-Zuid door heen loopt, het grasveld, het asfalt en de keien zijn er onderdeel van. En niet te vergeten de windvaan.

Verandering is nodig. Het kunstwerk ligt er ietwat verloren bij. De bouw van Amstelwijck heeft ook gevolgen voor deze plek. Daar waar ooit het Refaja ziekenhuis stond, staan nu huizen. Ook de weg naar en vanuit Dordtse Hout gaat veranderen.

De pylonen spuwen al jaren geen water meer en het asfalt is oud. Kortom, tijd voor actie! We willen het kunstwerk opknappen. Het moet een fijne groene verblijfsplek worden, die de omgeving verbindt.

Hoe pakken we het aan?

Er zijn twee belangrijke regels:

  1. Het kunstwerk is uniek en blijft bewaard. Grote delen blijven hetzelfde, maar het moet wel ‘groener’. Meer planten en bomen en minder asfalt.
  2. Het verkeer in en uit de wijk Dordtse Hout gaat direct via de Laan van Londen. Het Van der Steenhovenplein (vroeger heette dat deel Oosterweg) gaat rechtdoor en niet meer de bocht om.

Nieuw ontwerp

Er is een eerste ontwerp gemaakt. In 2022 is aan mensen in de buurt en toekomstige bewoners van Amstelwijck gevraagd om hierop te reageren. Alle wensen en ideeën zijn bekeken. In de nieuwsbrief lees je wat we met de ideeën hebben gedaan.

Voorlopig ontwerp

Voorlopig ontwerp

Voorlopig ontwerp nieuwe inrichting Hans Petri kunstlandschap met het Van der Steenhovenplein. Aan deze afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer groen en water

Het nieuwe ontwerp bevat meer beplanting en minder steen. Het asfalt rondom de pylonen gaat weg. Het maakt plaats voor halfverharding. Hierdoor kan het regenwater beter weglopen. In het nieuwe ontwerp is ook plaats voor waterelementen. Het gaat de verbinding maken tussen de pylonen en de Oostkil.

De Oostkil blijft natuurlijk, net als het eiland. Het groen op het eiland en langs de rand van de Oostkil blijft zo veel mogelijk bewaard. Dit zorgt ervoor dat de privacy van de bewoners van dat deel van de Dordtse Hout gelijk blijft.

De keerlus voor de bus is niet meer nodig. Dit asfalt verdwijnt en maakt plaats voor nieuwe bomen en struiken. Op de afbeelding is te zien dat het Van der Steenhovenplein verandert. De weg van en naar Dordtse Hout gaat aansluiten op de Laan van Londen. De weg tussen de moskee El Fath en het kunstwerk verdwijnt. Hier komt een fietspad, dwars door het nieuwe groen. Al met al meer groen en minder asfalt. Dat past beter bij de toekomst.

Hoe nu verder?

Geldzaken

Er is geld vrijgemaakt voor onderzoek. De staat van het kunstwerk is beoordeeld. Het blijkt dat het niet mogelijk is om weer water uit de pylonen te laten spuiten. Dit komt doordat de waterleidingen en de pomp te oud zijn. Vervangen is te duur en technisch vrijwel onmogelijk. We willen het water graag op een andere manier terug laten stromen. Dit doen we door het toevoegen van waterelementen.

Het nu beschikbare geld is niet genoeg om het nieuwe ontwerp uit te voeren. We kijken of we nog meer geld kunnen vrijmaken. Als dit lukt kunnen we het nieuwe ontwerp in 2024 uitvoeren.

Onderzoek en onderhoud

Om te onderzoeken of de bomen gezond zijn, is er een Boomeffect analyse (BEA) gemaakt. In deze BEA staat welke bomen ziek, dood of twijfelachtig zijn én welke bomen kunnen blijven staan.

De laatste jaren is het groen minimaal onderhouden. Er is veel dichte begroeiing ontstaan. Dit geeft een gevoel van onveiligheid. In het nieuwe ontwerp willen we meer openheid aan de kant van het Van der Steenhovenplein. Eind 2023/begin 2024 voeren we uitgesteld onderhoud uit. Dit is de eerste stap. We ontkomen er niet aan om een keer flink in te grijpen. In het nieuwe ontwerp komen er bomen en struiken bij.

Planning

Op dit moment is het nog niet zeker of het geld voor het nieuwe ontwerp er komt. De kans is groot dat hier eind 2023 duidelijkheid over is. Er is nu dus nog geen planning te geven wanneer het kunstwerk opgeknapt is. Als het geld er is kunnen we vrij snel starten. De concept ontwerptekening moet dan definitief worden gemaakt. Daarmee kan een aannemer aan de slag.

Wanneer er geen extra geld komt, zullen we helaas weer een ander ontwerp moeten maken. De 2 belangrijkste regels (meer groen, minder asfalt en de nieuwe ontsluiting voor Dordtse Hout) zullen hierbij niet veranderen.