Hans Petri kunstlandschap

Verandering van de omgeving

De openbare ruimte tussen de Reeweg-Zuid en het Van der Steenhovenplein is een kunstlandschap. Het is ontworpen in 1973 door Hans Petri voor het toenmalige Refaja ziekenhuis. Het kunstlandschap bestaat uit de bekende pylonen, maar ook de heuvels langs de Reeweg-Zuid, het grasveld, het asfalt en de keien zijn er onderdeel van. En niet te vergeten de windvaan.

De bouw van Amstelwijck heeft ook gevolgen voor deze plek. Op de plek waar ooit het Refaja ziekenhuis stond, staan nu huizen. Ook de weg naar Dordtse Hout gaat veranderen. Het kunstwerk is na 50 jaar toe aan een grondige opknapbeurt. Kortom, tijd voor actie! Het moet een fijne groene verblijfsplek worden, die de omgeving verbindt.

Hoe pakken we het aan?

Er zijn twee belangrijke regels:

  1. Het kunstwerk is uniek en blijft bewaard. Grote delen blijven hetzelfde, maar het wordt ‘groener’.
  2. Het verkeer van en naar de wijk Dordtse Hout gaat direct via de Laan van Londen. Het Van der Steenhovenplein (vroeger de Oosterweg) gaat voortaan rechtdoor en niet meer de bocht om.

Nieuw ontwerp

Er is in 2021 een eerste ontwerp gemaakt. In 2022 is aan mensen uit de buurt en toekomstige bewoners van Amstelwijck gevraagd om hierop te reageren. Die wensen en ideeën zijn bekeken en voor een groot deel verwerkt in het nieuwe ontwerp. In de nieuwsbrief lees je wat we met de ideeën hebben gedaan.

Update november 2023. Het aangepaste voorlopig ontwerp. Aan deze afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend. Klik op de afbeelding om in te zoomen.

Voorlopig ontwerp

Impressie nieuwe inrichting. Aan deze afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend.

Voorlopig ontwerp

Impressie nieuwe inrichting. Aan deze afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer groen en water

In het nieuwe ontwerp zit meer beplanting en is er oog voor hergebruik. Ook is er plaats voor een waterelement. Die gaat de verbinding maken tussen de pylonen en de Oostkil.

De Oostkil blijft natuurlijk, net als het eiland. Het groen op het eiland en langs de rand van de Oostkil blijft zo veel mogelijk bewaart en wordt zo nodig aangevuld. Zo blijft de privacy van de bewoners van dat deel van de Dordtse Hout gelijk.

De keerlus voor de bus is niet meer nodig. Die verdwijnt en maakt plaats voor nieuwe bomen en struiken. Op de afbeelding is te zien dat het Van der Steenhovenplein verandert. De weg uit en naar Dordtse Hout gaat direct aansluiten op de Laan van Londen. De weg tussen de moskee El Fath en het kunstwerk verdwijnt. Hier komt een fietspad, dwars door het nieuwe groen. Dat past beter bij de toekomst.

Hoe nu verder?

Geldzaken

Er is geld vrijgemaakt voor onderzoek. De staat van het kunstwerk is beoordeeld. Het blijkt dat het niet mogelijk is om weer water uit de pylonen te laten spuiten. Dit komt doordat de waterleidingen en de pomp te oud zijn. Vervangen is technisch bijna onmogelijk en te duur. We willen het water graag op een andere manier terug laten stromen. Dit doen we door het toevoegen van waterelementen.

Het nu beschikbare geld is niet genoeg om het volledige nieuwe ontwerp uit te voeren. We kijken of we nog meer geld kunnen vrijmaken. Als dit lukt kunnen we het nieuwe ontwerp in 2024 uitvoeren.

Onderzoek en onderhoud

Om te onderzoeken of de bomen gezond zijn, is een Boomeffect analyse (BEA) gemaakt. In deze BEA staat welke bomen ziek, dood of twijfelachtig zijn én welke bomen kunnen blijven staan.

De laatste jaren is het groen minimaal onderhouden. Daardoor is er veel dichte begroeiing ontstaan. Dit geeft een gevoel van onveiligheid. In het nieuwe ontwerp willen we meer openheid aan de kant van het Van der Steenhovenplein. Begin 2024 voeren we uitgesteld onderhoud uit. Dit is de eerste stap. Helaas ontkomen we er niet aan om een keer flink in te grijpen en bomen en struiken te snoeien of te kappen. In het nieuwe ontwerp komen er wel bomen en struiken bij.

Ook wordt er onderzocht of we meer bestaand materiaal, zoals het asfalt, kunnen hergebruiken, wel zo duurzaam!

Planning

Op dit moment is het niet zeker of het geld voor het nieuwe ontwerp er komt. De kans is groot dat hier in het eerste kwartaal 2024 duidelijkheid over is. Er is nu dus nog geen planning te geven wanneer het kunstwerk opgeknapt is. Als het geld er is kunnen we vrij snel starten. De concept ontwerptekening moet dan definitief worden gemaakt. Daarmee kan een aannemer aan de slag.

Wanneer er geen extra geld komt, zullen we helaas weer een ander ontwerp moeten maken. De 2 belangrijkste regels (meer groen en de nieuwe ontsluiting voor Dordtse Hout) veranderen hierbij niet.