Openbaar gebied

Het openbaar gebied is de ruimte of plaats die voor iedereen toegankelijk is. Het is de ruimte waar iedereen gebruik van mag maken. Straten, stoepen, (fiets)paden, bruggen, grasveldjes en parken vallen onder het openbaar gebied.

Amstelwijck heeft 4 deelgebieden. De gemeente stelt eisen hoe de plannen eruit moeten zien. Niet alleen voor de huizen en privétuinen, maar ook voor het openbaar gebied. In ieder deelgebied is of gaat een ontwikkelaar aan de slag om de plannen uit te werken.

Plannen maken en tekenen

Op basis van verschillende eisen maakt de ontwikkelaar een tekening met de indeling van het deelgebied. Dit noemen we een Stedenbouwkundig Matenplan. Hierop staat waar de huizen komen, welke grond bij die huizen hoort en wat bedoeld is als openbare ruimte.

Daarna maakt de ontwikkelaar een Inrichtingsplan. Op deze tekening staan de huizen, straten en stoepen nauwkeurig getekend. Duidelijk wordt hoe het openbaar gebied er precies uit komt te zien. Alles staat erop. Naast de kleur en soort stenen van het straatwerk zijn bijvoorbeeld ook de afvalbakken, bankjes, bruggen, lantaarnpalen en bomen te zien.

Aanleg en onderhoud

Het inrichtingsplan moet door de gemeente worden gecontroleerd en goedgekeurd. Ook is er een vergunning nodig en worden afspraken met nutspartijen en het Waterschap gemaakt. In de tussentijd kiest de ontwikkelaar een aannemer en die buiten aan de slag kan. Het werk begint in de grond met de aanleg van riool, kabels, buizen en leidingen.

Dan begint het leuke werk. Alles dat op de tekening staat wordt werkelijkheid. Als alles aangelegd en geplaatst is, bekijkt de gemeente of alles volgens afspraak is gedaan. Na goedkeuring vindt overdracht van het openbare gebied plaats. De gemeente krijgt alles in bezit en zorgt dat het schoon, heel en veilig blijft.

Meer kwaliteit aan de randen van Amstelwijck

Niet al het werk wordt uitgevoerd door de ontwikkelaar of zijn aannemer. De gemeente is ook aan zet. We willen dat het openbare gebied van Amstelwijck goed aansluit op de omgeving. Dit geldt voor autoverkeer en fietsers, maar ook voor voetgangers. Hiervoor is een kwaliteitsimpuls aan de randen van Amstelwijck nodig. We werken steeds een stukje in detail uit.

Voor de ruimte rondom deelgebied Amstelwijck Park zijn we al een eind op weg. Van het Hans Petri kunstwerk, het Van der Steenhovenplein en de paden langs de Oostkil en Poldersloot zijn de tekeningen in concept klaar. De Laan van Londen blijft voorlopig zoals hij is. We werken nog aan de planranden van de deelgebieden Dordts Buiten, Smitzigt en Spoorzone-Amstelwijck. Hoe de Smitsweg, Kilweg en de aansluiting van de Smitsweg op de Laan van Riga/Businesspark eruit komen te zien, weten we nog niet. Dit bestuderen we nog.