Openbaar gebied

Hoe het openbaar gebied binnen de plangebieden van Amstelwijck eruit komt te zien, is een verantwoordelijkheid van de ontwikkelaars. Zij ontwerpen en leggen het ook aan. Daarna wordt het overgedragen aan de gemeente. Die neemt het beheer verder voor haar rekening. De gemeente kijkt of het openbaar gebied buiten de plangebieden ook verbetering behoeft. Daarbij wordt gekeken naar drie plekken: het Hans Petri kunstwerk, de Laan van Londen en het voetpad langs de Oostkil.