Natuurinclusief bouwen

Alle aandacht voor planten en dieren.

Bij de bouw van Amstelwijck houden we zoveel mogelijk rekening met planten en dieren. Dat houdt de biodiversiteit en de leefbaarheid van het gebied op peil. Het is vrij gemakkelijk om in nieuwe gebouwen neststenen te metselen voor vogels en vleermuizen. Daken kunnen worden benut voor de aanleg van daktuintjes met sedum of inheemse planten. En tegen gevels kan klimop groeien. Groene gevels en daken zorgen voor verkoeling op hete dagen. Ook bevorderen ze na een regenbui de waterafvoer en vangen ze fijnstof op uit de lucht. Op deze manier gaan ‘natuur’ en ‘cultuur’ op een heel organische wijze samen.

Kortom: mogelijkheden te over. De ontwikkelaars zullen in hun plannen concrete voorstellen doen. Wel is al bekend dat er in elk geval voor vleermuizen nestruimte wordt gemaakt in twee torens en met diverse vleermuiskasten.