Biodiversiteit

Van Graspieper tot Glazenmaker

Planten en dieren zijn nodig voor een gezond leefklimaat. Zij zorgen ervoor dat de lucht en het water schoner worden. Hoe groter de verscheidenheid aan planten, dieren en insecten, hoe beter het dus is. Dat noemen we ook wel de ‘biodiversiteit’. Een goede biodiversiteit bevordert het natuurlijk evenwicht tussen de verschillende soorten.

De gemeente heeft in kaart gebracht welke dieren allemaal in Amstelwijck leven. Dat varieert van de ijsvogel en de bittervoorn tot het oranjetipje en de graspieper. Ook vleermuizen, sperwers en vroege glazenmakers voelen zich er thuis. Tijdens en na de bouw van Amstelwijck wordt dit onderzoek herhaald. Dan kijken we of de biodiversiteit zich aan de nieuwe situatie heeft aangepast.