Veelgestelde vragen

Bij het ontwerp van de woningen in Amstelwijck wordt vol ingezet op de toepassing van energiebesparende maatregelen. Doel is door energiebesparing waarde en kwaliteit toe te voegen. De Drechtsteden, waar Dordrecht ook toe behoort, streven naar een gebouwde omgeving die in 2050 energieneutraal is.

Binnen Dordrecht haalt HVC het gescheiden huishoudelijk afval op. Het grove afval brengt u gratis naar het afvalbrengstation, of laat u door HVC betaald aan huis ophalen.  Kijk voor meer informatie op:

https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Afval/Afval_van_huishoudens

Vragen over vergunningen, verhuizen en inschrijven, bouwen en verbouwen? De antwoorden vind je terug op de algemene website van de gemeente: https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners

Een prettige leefomgeving is schoon, heel en veilig. Zwerfvuil, kapotte lantaarnpalen, vandalisme en andere vormen van overlast in de openbare ruimte kun je melden op:  https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Melden_bij_de_gemeente/Melding_openbare_ruimte

Voor informatie over het bestemmingsplan voor Amstelwijck, maar ook over andere bestemmingsplannen, vind je op:

https://cms.dordrecht.nl/Onze_stad/Overzicht_Onze_stad/Ruimtelijke_plannen/In_werking_getreden_bestemmingsplannen/Amstelwijck_2020

Op deze website staat de informatie over onder de tabbladen Amstelwijck en Groen/blauw. Wil je meer weten? kijk dan hier: https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners

Informatie over Amstelwijck staat ook op de algemene website van de gemeente Dordrecht:

https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Projecten/Nieuwbouw/Amstelwijck/Over_het_project_Amstelwijck

Eén van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van Amstelwijck is: toevoegen wat ontbreekt. En dat zijn in Dordrecht vooral kwalitatief hoogwaardige woningen in het hogere segment. Op dit moment zoeken veel hoogopgeleide jonge professionals hun heil buiten de regio. Zij willen aantrekkelijke woningen die passen bij hun wensen en portemonnee. Amstelwijck zal voorzien in de brede behoefte aan meer en meer diverse grote woningen in een groene omgeving.

Voor Amstelwijck is een omgevingsmanager aangesteld. Zij is er om vragen te beantwoorden over de bouwactiviteiten. Stuur een e-mail naar: amstelwijck@dordrecht.nl

In Dordrecht heeft elke wijk een wijkmanager. Hij of zij is de contactpersoon van de gemeente voor de wijk. Vragen over wonen of samenleven in de wijk? De wijkmanager denkt mee. Amstelwijck valt onder de wijkmanager Wielwijk.

https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Wijken/Wijkmanagers

Staat je vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact op. Dit kan via verschillende manieren. Zie voor meer informatie: dordrecht.nl/Contact

Woordenlijst

Aanpassing

De regenpijp losmaken van het riool waardoor het water in de tuin of regenton komt

Verschillende soorten planten en dieren. Bios = leven en diversiteit = verschillend

Hiermee wordt een economisch systeem bedoeld waar geen afval meer bestaat en grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt. Minimaal gebruiken en maximaal hergebruiken van grondstoffen dus.

Met meer mensen gebruik maken van één vervoersmiddel; het delen van auto, scooter of fiets.

Afvoeren van water onder de grond

Goed voor mens en milieu

Studie van alles dat leeft samen met de omgeving

Alle levende dingen samen

Bak of gat in de grond met grind waar water opgevangen kan worden en blijven staan.

Dak met planten

In Dordrecht werken de gemeente, maatschappelijke organisaties, bedrijven en bewoners samen aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Dat doen we door het toevoegen van natuur (groen) en water (blauw). Zo verhogen we het welzijn van de Dordtenaren. Tegelijk maken we de stad klimaatbestendig en helpen we de natuur.

Hinder tijdens een periode van extreme hitte. Vooral in gebieden met veel gebouwen en wegen kan loopt de temperatuur op. Het aanbrengen van bomen, planten, gras, hout of groentegels brengt de temperatuur omlaag.

Een plek waar je kunt overstappen op ander vervoer. Bijvoorbeeld van je fiets naar een deelauto.

Opname van water in de bodem.

Het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar.

Aanpassing aan extremer weer; hogere temperaturen en meer regen.

Klaar zijn voor een veranderend klimaat met extremer weer

Verandering van het klimaat op de aarde als gevolg van natuurlijke oorzaken of door activiteiten van de mens.

Duurzaam bouwen zodat het gebouw bijdraagt aan de biodiversiteit en de natuur. Natuurinclusief bouwen draagt ook bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Het is beter voor de gezondheid van mens en dier. Ook het aanbrengen van ruimte en groen in de openbare ruimte of tuin waardoor insecten en daardoor vogels en vleermuizen meer kans krijgen zich te vestigen valt hieronder. Hierdoor ontstaat méér biodiversiteit.

Weghalen van stenen

Een bestaand water in Amstelwijk.

De (stads)ecoloog houdt zich bezig met de relatie tussen de leefomgeving van planten en dieren en het stedelijk gebied. Hij geeft advies over (het inpassen van) de leefomgeving van planten en dieren in de openbare ruimte. Het doel is om dieren en planten in balans voldoende ruimte te bieden in de menselijke omgeving, zonder dat dit tot teveel overlast leidt voor bewoners.

Daling van de bodem

Sloot of greppel voor opvang van water. Het Arabische woord is in Nederland een afkorting van Water Afvoer Drainage en Infiltratie. Een wadi bergt regenwater en zuivert het, waarna het water opgenomen wordt in de ondergrond. Zo helpt de wadi tegen wateroverlast en droogte.

Opslagplaats voor water

Tegels waar water doorheen kan

Overlast door te veel water

Tegels met ruimte ertussen om water door te laten

Een tuin die water kan opvangen

Meer over Contact & service