Wat is Groenblauw?

Bouwen met oog voor het klimaat

Het klimaat in Nederland verandert. We merken dat nu al. Er valt meer regen, het stormt harder en we hebben vaker perioden van droogte en hitte. Met deze weersomstandigheden moeten wij in Amstelwijck rekening houden. Door de wijk in te richten met voldoende groen en water bouwen we een natuurlijke thermostaat in. Zo hebben natte of hete dagen minder impact. ‘Klimaatadaptief bouwen’ heet dat.

Zo veel mogelijk bestaande groengebieden en waterpartijen worden in het plan behouden en nieuw groen en water worden zo gevarieerd mogelijk toegevoegd. In totaal zal 40% van het totale oppervlak van Amstelwijck uit groen en water bestaan. Deze eisen zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. Ontwikkelaars zijn verplicht om hieraan te voldoen en hun plannen worden er ook op getoetst.