Spoorzone Amstelwijck

Een groene oase

Spoorzone Amstelwijck is het 4e en laatste deelgebied. De naam verwijst naar de ligging langs het spoor. Het plan is hier ongeveer 180 huizen te bouwen. Zover is het nog niet. In het gebied ligt de naturistencamping De Ammoniet. Deze camping zal moeten wijken voor de woningbouw. We denken dat de ontwikkeling van dit deelplan vanaf 2025 kan beginnen. Voor die tijd werkt de gemeente aan de regels en voorwaarden waaraan de ontwikkelaars en bouwers dienen te voldoen.

In de regels en voorwaarden houden we rekening met het bestaande water en groen. Het uitgangspunt is dat we de waardevolle, gezonde bomen zoveel als mogelijk is, laten staan. Hier wordt onderzoek naar gedaan.  Een bomenspecialist bekijkt alle bomen. Dit noemen we een bomeninventarisatie. Op deze manier brengen we het aantal bomen in beeld, maar ook de grootte en het soort boom. Pas als we weten waar de bomen staan en hoe waardevol ze zijn, volgt een plan voor het hele gebied.

Hoewel we zoveel mogelijk bomen willen laten staan, ontkomen we er niet aan om te kappen. Lees hier hoe we omgaan met de bomen in Amstelwijck.

Contactgegevens:

Vragen over dit deelgebied of geïnteresseerd als ontwikkelaar? Mail naar amstelwijck@dordrecht.nl

 

 

 

Planning Spoorzone Amstelwijck

Spoorzone Amstelwijck 2024

Start aanbesteding

Start aanbesteding

Lees meer

Spoorzone Amstelwijck 2025

Verwachte ontwikkeling

Verwachte ontwikkeling woningbouwproject gebied Spoorzone