Update over deelgebied Smitzigt

11 januari 2023

In de afgelopen jaren hebben er tal van voorbereidende werkzaamheden en onderzoeken plaatsgevonden in en om het deelgebied Smitzigt. Dit in het kader van de toekomstige nieuwbouw. Er is ook een bodemonderzoek in de boomgaard uitgevoerd. Uit dit onderzoek van eind maart 2022 blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging. In de bodem zijn sporen van bestrijdingsmiddelen gevonden. Dit was een onverwachte ontwikkeling en heeft gevolgen voor de plannen en de planning. Er wordt nu onderzocht of woningbouw, in een andere vorm dan ooit bedacht, nog wel mogelijk is. Deze studie loopt nog. Hierin wordt ook bekeken of het hoevedeel binnenkort wel kan worden ontwikkeld. Uitgangspunt blijft dat de historische elementen in het uiteindelijke nieuwbouwplan bewaard moeten blijven.

Via deze site en de nieuwbrief houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Laatste nieuws