Gewijzigd plan en planning voor Smitzigt

4 april 2022

Het plan voor deelgebied Smitzigt moet helaas worden gewijzigd. Uit onderzoek blijkt dat de bodem van de boomgaard nu grotendeels niet geschikt is voor woningbouw. Hierdoor wordt ook de planning aangepast.

Bodemonderzoek

Vorig jaar is een zogenaamde bouwenvelop voor Smitzigt samengesteld. Hierin staan de eisen waaraan de nieuwe ontwikkeling moet voldoen. Hiervoor zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, zodat we als gemeente zeker weten dat we bouwpercelen verkopen, die aan alle voorwaarden voldoen. Een van de onderzoeken, die moest plaatsvinden was een bodemonderzoek in de boomgaard. Uit dit onderzoek is gebleken dat er sprake is van bodemverontreiniging. In de bodem zijn sporen van in het verleden gebruikte bestrijdingsmiddelen aangetroffen.

Aanvullend onderzoek

Om meer zekerheid te krijgen over de aard en de ernst van de verontreiniging is er door de gemeente opdracht gegeven aan een onafhankelijk onderzoeksbureau om aanvullend onderzoek uit te voeren. De resultaten van dit onderzoek hebben wij half maart ontvangen. De uitkomst van dit aanvullende onderzoek is dusdanig dat het bouwen van woningen in de voormalige boomgaard nog eens kritisch bekeken moet worden. De gronden zijn zonder ingrepen niet geschikt om te verkopen voor woningbouw.

Extra beoordeling

Om inzicht te krijgen welke risico’s er eventueel zijn voor de omgeving is er besloten om een sancritbeoordeling te laten maken. Sancrit (saneringscriterium) is een beoordelingsmethode voor grondsanering. Met deze beoordeling kan worden vastgesteld of er sprake is van verontreiniging, die onaanvaardbare risico’s hebben voor de mens, de ecologie en of er sprake is van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Deze methode is ontwikkeld door het RIVM en partnerinstituten. Wil je er meer over lezen dan kan dat via deze link

Eind maart hebben wij de uitkomst van de Sancrit beoordeling ontvangen. De uitkomsten van de beoordeling zijn kort samengevat:

  • Er is geen sprake van een grondwaterverontreiniging en er is ook geen verspreidingsrisico.
  • Er is wel sprake van ernstige bodemverontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed te worden gesaneerd.
  • Er zijn geen actuele risico’s voor omwonenden.

Wij hebben de direct omwonenden hier gelijk over geïnformeerd.

Hoe nu verder?

De gemeente neemt na deze onverwachte ontwikkeling de komende maanden de tijd om de precieze gevolgen voor de plannen voor Smitzigt te bepalen. Duidelijk is wel dat er voorlopig geen woningbouw mogelijk is in de boomgaard. Bekeken moet worden of er andere mogelijkheden voor dit stukje Amstelwijck zijn. Deze mogelijkheden moeten zorgvuldig worden overwogen. De mogelijke opties worden vanzelfsprekend weer met de direct omwonenden besproken.

Smitzigt hoeve wordt binnenkort aangeboden voor woningbouwontwikkeling
Door deze nieuwe ontwikkeling moeten de bouwenvelop en de eisen die we aan een ontwikkelaar gaan stellen aangepast worden. Het gedeelte van de hoeve en de voormalige kwekerij kan namelijk nu wel worden bebouwd. Voor dit deel kan de aanbesteding gepubliceerd worden.

Heb je vragen over dit bericht, stuur deze dan naar: amstelwijck@dordrecht.nl. Als zich nieuwe ontwikkelingen voordoen zullen we dit opnemen in onze nieuwsbrief.

Laatste nieuws