Dordrecht start onderzoek biodiversiteit op Amstelwijck

7 juni 2021

Planten en dieren zijn nuttig. Ze zorgen er voor dat de lucht en het water schoner wordt. Daarom  heeft de natuur in Amstelwijck een belangrijke rol gekregen. We ontwikkelen een groenblauwe wijk. Een wijk met biodiversiteit. Wat betekent dit eigenlijk en wat gaan we er straks van merken?

Hallo leven! Biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor verschillend (‘divers’) leven (‘bios’). Het gaat om alle wilde planten en dieren die voorkomen. Van kevertjes, kikkers en vlinders tot bacteriën en schimmels. Vogels in de boom, weidebloemen op het veld en de planten in de sloot. Alles heeft invloed op elkaar. Zo zijn bijen onmisbaar voor de groei van bloemen en planten, zorgen die bloemen en planten voor voedsel voor insecten en worden insecten opgegeten door vogels. Het is van groot belang dat de natuur in balans blijft. Een goede biodiversiteit heeft namelijk gevolgen voor de lucht- en waterkwaliteit, voeding en leefbaarheid. We moeten de dieren en planten beschermen. Niet alleen de verzameling van verschillende planten en dieren, maar ook de leefgebieden waarin die soorten voorkomen zijn belangrijk.

In Amstelwijck willen we moeder natuur beschermen en daarom zijn er eisen gesteld. Minimaal 40% van het terrein wordt groen of blauw (water) ingericht. Voor het water geldt dat de historische Oostkil, een oude zeearm intact blijft. Op een aantal plekken verdwijnen kleine slootjes, maar er worden  nieuwe sloten toegevoegd.

Er is besloten om waardevolle bomen in het gebied te laten staan. Dit betekent niet dat alle bomen  blijven staan. De bomen moeten gezond zijn en nog lang mee kunnen gaan. Van het verwilderde groen gaat het meeste verdwijnen. Op heel veel plekken worden straks nieuwe bomen en struiken geplant. Een deel van de voortuinen wordt alvast groen ingericht voor de bewoners. Bij het uitzoeken van de nieuwe planten en bomen denken we ook aan afwisseling. De  variatie van soorten planten, struiken en bomen is belangrijk, maar ook de grootte, hoogte en leeftijd ervan. Denk aan hoge bomen, lage struiken en grasvelden. Zo veel mogelijk verschillende soort zorgen echt voor meer verschillende dieren. Als gemeente zijn we erg benieuwd wat het bouwen van een nieuwe wijk voor gevolgen heeft op lange termijn. Hier gaan we in Amstelwijck onderzoek naar doen.

Amstelwijck als onderzoeksgebied

In het deelgebied Amstelwijck Midden maken de sportvelden plaats voor woningbouw in een groene omgeving. Waardevolle structuren, zoals bomenrijen en watergangen, staan centraal in het deelplan en willen we behouden. Maar hoe ontwikkelt de biodiversiteit zich ondertussen?

Van der Helm Milieubeheer voert een onderzoek uit naar biodiversiteit. Dit doen ze met een ‘nulmeting’. Dit is het onderzoek naar de planten en dieren, die nu aanwezig zijn. Dus vóór de start van de werkzaamheden. Als het onderzoek klaar is, gaan we met de bouw van de woningen beginnen. Regelmatig voeren we het onderzoek opnieuw uit. Zo kunnen we de veranderingen in de biodiversiteit in het deelgebied op de voet volgen. We gaan speciaal kijken hoe de insecten in het gebied, zoals vlinders, bijen en zweefvliegjes, zich aanpassen. De aanwezigheid van deze insecten zijn een goede graadmeter of de biodiversiteit kunnen behouden in Amstelwijck.

Als dat lukt, kan Amstelwijck een inspirerend voorbeeld zijn voor andere nieuwbouwprojecten in de toekomst. We houden je op de hoogte!

Laatste nieuws