Verandering van het klimaat? Amstelwijck wordt voorbereid!

2 september 2021

Er is in Nederland sprake van klimaatverandering. Dit heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu. We hebben vaker te maken met extreem weer. Meer regenval, hardere stormen en langere periodes van droogte en hitte. De kans op hittegolven, wateroverlast en overstromingen neemt toe. Amstelwijck wordt hier op voorbereid.  Met oplossingen  zoals het langer vasthouden en langzamer afvoeren van regenwater, meer open water, het plaatsen van regentonnen en minder verharding helpen allemaal mee om de toekomstige problemen met wateroverlast zo veel mogelijk te beperken. Minder verharding en meer groen helpen natuurlijk ook om ervoor te zorgen dat de buitenruimte koeler wordt. Het plaatsen van genoeg bomen zorgt ervoor dat er meer schaduw komt waaronder mensen kunnen verblijven waardoor hittestress wordt voorkomen. Door het plaatsen van al dit nieuwe groen helpen we de natuur ook meteen een handje om goed op te letten welke bomen en plantjes we waar plaatsen om zo de biodiversiteit die er is nog steeds genoeg levensruimte te geven. Maar het groen is niet alleen goed voor al de dieren en planten die er wonen, het zorgt ook voor een prettige leefomgeving voor de mens.

Klimaatadaptatie

Het voorbereiden op de veranderingen in het klimaat noemen we klimaatadaptatie; we houden bij het ontwerp van het gebied zo veel als mogelijk rekening met het te verwachten klimaat in de toekomst. Daardoor kan schade door klimaatverandering worden beperkt. Klimaatadaptatie staat dus centraal in de ontwikkeling. Amstelwijck moet een aantrekkelijke wijk worden waar het prettig is om te wonen, nu en in de toekomst. Om dit waar te maken heeft de gemeente een bestemmingsplan vastgesteld met daarin ook specifieke klimaat doelen en prestatie-eisen.

Amstelwijck als voorbeeldproject

De plannen van de gemeente Dordrecht voor Amstelwijck vielen op. Daardoor werd Amstelwijck een pilot (een proefproject) in het convenant ‘klimaatadaptief bouwen in de provincie Zuid-Holland. Met het convenant zijn schriftelijke afspraken gemaakt tussen overheden, organisaties en marktpartijen, om samen tot overeenstemming te komen wat klimaatadaptief bouwen precies is. De lijst met principes en eisen die door alle betrokken partijen is samengesteld, wordt in Amstelwijck toegepast. Amstelwijck is  één van de grootste pilots voor klimaatadaptief bouwen binnen het convenant. De lessen die we hier leren, gaan we gebruiken  om voor de hele stad ambities en eisen op te stellen voor toekomstige groenblauwe en klimaatadaptieve ontwikkelingen in Dordrecht.

Bewoners kunnen een handje helpen

Bewoners hebben straks ook een rol om de kwaliteit te behouden. Voor sommige bewoners betekent dit dat de vooraf door de bouwer aangelegde groene voortuinen niet mogen worden ‘dicht getegeld’. Het kan ook zo zijn dat in de toekomst nog aparte programma’s nodig zijn om de doelen, die we hebben, te kunnen halen. Denk bijvoorbeeld aan nog  groenere privétuinen of het plaatsen van een regenton op in je tuin. Dit zijn kleine, maar zeer nuttige, maatregelen, die een handje helpen. Op dit moment willen we iedereen enthousiast maken om mee te doen in Amstelwijck en is het niet nodig om mensen te verplichten. Tips wat jij kan doen zullen we in onze volgende nieuwsberichten zeker opnemen.

 

Laatste nieuws