Een geslaagde Amstelwijckdag!

28 september 2021

Er worden in Amstelwijck 800 woningen gebouwd onder de voorwaarde dat 40 % van het gebied behouden blijft voor groen en water. Daar valt veel over te vertellen.

Zaterdag 25 september jl. organiseerde de gemeente Dordrecht de eerste Amstelwijckdag. Ongeveer 200 bezoekers wisten de weg naar de historische hoeve Smitzigt te vinden. Op het terrein van Smitzigt was van alles te zien, te proeven en te doen. Er was volop belangstelling voor alle informatie over Amstelwijck. Bezoekers zijn geïnformeerd over het aanleggen van groene tuinen, kregen informatie over de geschiedenis van Smitzigt, zijn wijzer geworden met betrekking tot ecologie, klimaatadaptatie en de toekomstige fiets- en wandelroutes. Ook was er de mogelijkheid om mee te denken over de toekomst van het Hans Petri kunstwerk.

Groen, groener, groenst

Als openingshandeling van de Amstelwijckdag ondertekenden Heijmans Infra en de gemeente Dordrecht een verklaring, waarin ze beloven dat ze samen de geluidschermen langs de A16 en de N3 gaan realiseren. Gijs Boor, manager Geluid Heijmans, vertelde dat Heijmans enthousiast en ambitieus is als het gaat om de bouw van de ecologische en innovatieve geluidschermen. Deze passen goed in het beeld van de wijk omdat ze een groene uitstraling krijgen. De begroeiing bestaat uit zorgvuldig gekozen planten. Er komen nestgelegenheden voor vogels, insecten en vleermuizen. De stadsecoloog adviseerde over de geluidschermen. Hij was deze dag ook aanwezig en nam een groep wandelaars mee om uitleg te geven over de biodiversiteit op Smitzigt. In het gebied leven tal planten en dieren. Het komende jaar wordt tijdens alle seizoenen de biodiversiteit in Amstelwijck onderzocht. Zo weten we wat de bouw van woningen en het aanleggen van nieuw openbaar gebied voor gevolgen heeft voor al het leven (misschien flora en fauna beter?) in wijk. Van deze informatie kunnen we leren zodat we in de toekomstplannen nog beter kunnen aanpassen.

Omwonenden en toekomstige buren ontmoeten elkaar

De groene aankleding van de Amstelwijckdag paste volgens de wethouder Maarten Burggraaf helemaal bij de uitstraling die Amstelwijck. Net als de nieuwe slogan: Amstelwijck, wonen in seizoenen. Hij verwees in zijn speech naar het feit dat het ook burendag was. De bezoekers bestonden uit een mooie mengeling van omwonenden en mensen die geïnteresseerd zijn in een nieuwe woning. “Bestaande buren en toekomstige buren ontmoeten elkaar op deze manier” sprak hij uit.

Er zijn veel gesprekken gevoerd over de plannen en de ambities, maar ook over reële zorgen van omwonenden. Bezoekers konden hun ideeën kwijt en meedenken over de toekomst van het Hans Petri kunstwerk en de invulling van het omliggende openbare gebied. Waardevolle informatie waar de gemeente mee aan de slag gaat. Ook de eerste schets van de wandel- en fietspaden was te zien. Omwonenden hebben in het verleden hun zorgen geuit over de route langs de Oostkil. Hier is in het gepresenteerde ontwerp rekening mee gehouden. Het wordt een onverlicht recreatief pad dat met een brug de verschillende deelgebieden verbindt. Hiermee wordt ook het rondje wijk voor bewoners van Dordtse Hout met een paar kilometer uitgebreid.

Amstelwijck zorgt voor doorstroming woningaanbod

Ontwikkelaars ABB, Plegt-Vos en Roosdom Tijhuis presenteerden hun plannen voor de deelgebieden Refajalocatie en Midden. De wethouder constateerde tevreden dat een groot deel van kopers van nieuwe woningen elders in Dordrecht woningen achterlaten, die voor starters interessant zijn. Hiermee levert Amstelwijck een belangrijke bijdrage aan een van de woondoelstellingen van het college, namelijk de doorstroming bevorderen.

De bezoekers gingen goed geïnformeerd richting huis. Het was een gezellige en geslaagde dag. Hopelijk is met deze eerste Amstelwijckdag een traditie geboren.

 

 

Laatste nieuws