Voordracht Waterinnovatieprijs

12 oktober 2021

Dat we in Amstelwijck bijzondere dingen aan het doen zijn op het gebied van biodiversiteit, behoud van groen en water valt op. Ook bij het Waterschap Hollandse Delta (WSHD) dat Amstelwijck heeft aangemeld voor de Waterinnovatieprijs 2021. Deze prijs wordt uitgereikt door de Unie van Waterschappen samen met de Nederlandse Waterschapsbank en is bedoeld om de Waterschappen te stimuleren om op zoek te gaan naar innovatieve ideeën.

Het WSHD heeft de volgende redenen om Amstelwijck voor te dragen.

  • Het woongebied wordt ingericht volgens de allernieuwste inzichten op het gebied van klimaatneutraliteit, inbedding van biodiverse groenstructuur, toekomstbestendige waterhuishouding, leefbaarheid en duurzaamheid. Al deze aspecten zijn integraal meegenomen in de planvorming. Zo wordt Amstelwijck de stadswijk van de toekomst.
  • Amstelwijck is een van de eerste plekken in Nederland die zo ambitieus omgaat met toekomstige uitdagingen rondom klimaat en milieu. Bij het ontwerp van Amstelwijck gaan we voorbij aan traditionele oplossingen tegen hittestress en piekbuien. De hele wijk wordt op allerlei manieren toekomstbestendig ingericht met als hoofdambitie de wijk voor meer dan 40% in te richten met groen en water. Deze natuurlijke invulling zorgt voor een groene beleving in de wijk.
    Amstelwijck levert een meerwaarde en diverse concrete besparingen ten opzichte van een traditionele stadswijk. Het vergroot de leefbaarheid aanzienlijk en sorteert voor op klimatologische, milieutechnische en ecologische trends die de leefbaarheid binnen ons gebied kunnen gaan beïnvloeden.
  • Klimaatadaptatie: er worden wadi’s aangelegd om bij extreme piekbuien het water lokaal vast te houden. De open bestrating zorgt voor snelle afvoer van regenwater naar het grondwater. Daarnaast wordt de infrastructuur en de huizen verhoogd gebouwd om bestendig te zijn tegen wateroverlast.
  • Klimaatneutraal: de wijk wordt klimaatneutraal ingericht onder meer door het gebruik van; deelauto’s, zonnepanelen en stadsverwarming.
  • Groen: In de wijk wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande groenstructuren voor extra ecologische waardering en verkoeling. Er is veel aandacht voor ecologische vormgeving zoals groene gevels, groendaken en groene erfscheidingen. Het aangeplante groen stimuleert biodiversiteit.
  • De gemeente Dordrecht heeft in een (vroegtijdig) stadium alle betrokken samengebracht in een zogenaamde omgevingstafel, waar de partijen hun wensen/eisen tijdig bespreekbaar konden maken. Mede hierdoor konden we de gebiedsontwikkeling integraal benaderen opgaven (groen/grijs, wateropgave, geluid- en luchtkwaliteit) collectief oplossen. Hierbij was de wens (eis) van de gemeenteraad, om samen met partners als het Waterschap en met de medewerking van de projectontwikkelaars niet het budget, maar andere inhoudelijke principes, als klimaatadaptatie, circulariteit, duurzaamheid en groen leidend te laten zijn het belangrijkste vertrekpunt.

De Waterinnovatieprijs wordt uitgereikt tijdens het Waterinnovatiefestival op 2 december a.s. in De Fabrique in Utrecht. Of Amstelwijck genomineerd wordt, is nog de vraag. Daar gaat de jury over. Zodra meer bekend wordt dit (hopelijk) vervolgd!

TIP! In deze tekst staan veel vaktermen. Op deze site staat een woordenlijst met meer uitleg: Bekijk de woordenlijst

Laatste nieuws