De toerit naar de N3 – Laan van Nieuw Groenhoven – gaat voor langere tijd dicht

17 december 2021

De voorbereidende activiteiten voor de geluidscherm van de N3 heeft bouwbedrijf Heijmans al uitgevoerd in het najaar van 2021. Vanaf 10 januari 2022 begint de opbouw van het nieuwe scherm langs de N3 en de activiteiten die daarbij komen kijken. Daarom wordt de toerit de N3 – Laan van Nieuw Groenhoven voor lange tijd afgesloten. Dat gaat om de periode: maandag 10 januari 2022 21.00 uur tot zondag 31 juli 2022 16.00 uur.

rode lijn geef de locatie van geluidsscherm weer

De rode lijn op de kaart geeft de locatie van het toekomstige geluidsscherm weer

Waar komt het scherm langs de N3?

Aan de N3 wordt een nieuw geluidsscherm gebouwd. Op bovenstaand kaartje is met een rode lijn aangegeven waar het toekomstige geluidsscherm wordt geplaatst.

Wat kunt u verwachten?

Om de bouw van het scherm aan de N3 mogelijk te maken, is op de N3 de vluchtstrook afgezet en geldt er een snelheidsbeperking van 90 km in het uur. Daarnaast gaat de toerit van de Laan van Nieuw Groenhoven naar de N3 voor langere tijd dicht.

Omleidingsroutes

locatie afsluiting toerit N3 -Laan van nieuw Groenhoven-

Het betekent dat het verkeer vanuit Wilgenwende en een van deel Sterrenburg via een omleidingsroute naar de N3 richting de A16 rijdt.
De omleidingsroute is als volgt: verkeer vanuit Wilgenwende en Sterrenburg rijdt via de Copernicusweg de N3 op richting Papendrecht. Om vervolgens bij de eerstvolgende afrit (4) via de Laan der Verenigde Naties de N3 weer op te rijden richting de A16.

Met gele borden langs de weg wordt de informatie gegeven over de activiteiten en omleidingen. Op het kaartje is het afgesloten deel van de weg weergegeven en staan de omleidingen. De wegbeheerders, nood- en hulpdiensten en het openbaarvervoerbedrijf (QBuzz) zijn zeker betrokken geweest bij het uitwerken van de plannen voor deze afsluiting.

Overwogen alternatieven

Alle betrokkenen hebben met elkaar alle opties doorgenomen om tot de minste hinder te komen. De afsluiting van de toerit is wanneer het vergeleken wordt met gewenste uitvoeringsperiode en vooral vanwege de veiligheid van medewerkers én van de automobilisten, de enige optie.

Welke afwegingen zijn er gemaakt?

Alle partijen proberen zo min mogelijk hinder te veroorzaken. Heijmans heeft een ‘minderhinderplan’ ingediend bij de gemeente. Dit plan is beoordeeld door de gemeentelijke coördinator bereikbaarheid. Die het op zijn beurt heeft afgestemd met alle noodzakelijke (hulp)diensten. Met Heijmans zijn alle opties doorgenomen om tot de minste hinder te komen. Ook is er gekeken hoe er zo efficiënt mogelijk gewerkt kan worden, zodat het werk zo snel mogelijk klaar is. Er zijn acht mogelijkheden uitvoerig besproken. Waarbij de CROW (veiligheidsniveau wegwerkzaamheden) het toetsingskader is voor de te nemen voorzorgsmaatregelen bij het werken aan de weg. CROW is één van de partijen die ervoor zorgt dat in Nederland de infrastructuur, de openbare ruimte en het verkeer en vervoer goed geregeld is.

Omdat wij het belangrijk vinden om bewoners mee te nemen in de opties die besproken zijn staan ze hieronder vermeld.

De besproken mogelijkheden en de reden waarom de optie NIET uitgevoerd kan worden:

1. Verkorte toerit
Bekeken is of de toerit kan worden ingekort. Conclusie: dit kan niet omdat er een hoge mate van onveiligheid ontstaat voor zowel weggebruiker als voor het personeel van de aannemer. Deze optie voldoet ook niet aan de gestelde eisen: de richtlijnen van CROW 96
Deze optie is dus onwenselijk en niet niet haalbaar.

2. Versmalde toerit
Bekeken is of de toerit deels kan worden afgezet en versmald. De conclusie: bij deze variant zijn er zorgen over de veiligheid van de weggebruiker en/of het personeel van de aannemer. Deze optie is niet volgens de richtlijnen van CROW 96 en daarom onwenselijk en niet haalbaar.

3. Opschuiven van het scherm
De optie om een ander ontwerp te maken is bekeken. Dit levert een conflict op met de flora en fauna (aanvragen van een ontheffing op de wet natuurbescherming vanwege vleermuizen). Ook de geluidsberekeningen dienen opnieuw te worden uitgevoerd in deze optie. De conclusie: niet haalbaar i.v.m. een zeer lange proceduretijd.

4. Zonder barrier (een fysieke afscheiding tussen twee rijbanen)
Kunnen we bouwen zonder barrier? Nee dat kan niet. Dit levert onveilige situaties op voor zowel de weggebruiker als personeel van de  aannemer. Ook uitvoeringstechnisch is het niet mogelijk vanwege onvoldoende werkruimte. De conclusie: deze optie is onwenselijk, niet haalbaar en zeer onveilig.

5. Weekenden / nachten doorwerken
De huidige planning sluit niet uit dat dit nu al benodigd is. Redenen op het niet te doen:

 • Vitaliteit medewerkers Heijmans komt in het gedrang.
 • Veiligheid in het geding door versnellen in planning.
 • Overlast omgeving in de weekenden en nachten.
 • APV ontheffing (voorbereiding en termijnstelling van 14 weken).
 • Beschikbaarheid personeel.

De conclusie: deze optie is onwenselijk en niet haalbaar in tijd.

6. Tijdelijke toerit creëren (Fietspad Kilweg)
Deze optie brengt andere problemen / uitdagingen met zich mee:

 • Toename onveilige situatie met fietsers.
 • Hoogtebeperking (2,5 m).
 • Vanwege éénrichtingverkeer en met inzet van een stoplicht en/of verkeersregelaars slechts zeer beperkt in tijdwinst voor de automobilist uit de woonwijk.
 • Er zijn dan Ingrijpende aanpassingen met extra tijdelijke verharding en maatregelen nodig.
 • Nader uitwerken van deze optie (met slechts beperkt resultaat) vergt extra tijd

De conclusie: deels mogelijk als oplossing echter met zeer beperkt resultaat en onveilige situatie voor de fietsers.

7. Afsluiten rechter rijstrook
Bij deze optie:

 • Is er sprake van kruisend verkeer (toerit door het werkvak) en dit is gevaarlijk.
 • Moet er een pechhaven komen t.h.v. toerit (vereiste RWS).
 • Veroorzaakt verkeersoverlast.

De conclusie: deze optie is onwenselijk en niet haalbaar

8. Prefab elementen
Bekeken is of er gebruikt gemaakt kan worden van elementen die in de fabriek zijn voorbereid. Wat blijkt:

 • Uitvoeringstechnisch niet haalbaar.
 • Planning is niet haalbaar.
 • Veiligheid weggebruikers en personeel aannemer komt in geding (werken op hoogte).

De conclusie: deze optie is onwenselijk en niet haalbaar.

Algehele conclusie en besluit

De door Heijmans voorgestelde verkeersmaatregel om de toerit af te sluiten (met goedkeuring van RWS) voor de duur van 10 januari 2022 tot 31 juli 2022 is in relatie tot de gewenste realisatiedatum van de schermen de enige optie.

 

Laatste nieuws