Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (NGE)

24 maart 2022

In de week van 21 maart is in deelgebied Amstelwijck Midden gestart met een onderzoek. Het is een onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven, kortweg een NGE-onderzoek. Dit onderzoek moet uit voorzorg plaatsvinden. Dit gedeelte van de wijk is namelijk opgenomen op de zogenaamde landelijke  ‘bommenkaart’ (officieel Bodembelastingkaart Conventionele Explosieven kaart). Op de bommenkaart staan locaties waar een verhoogde kans is op aanwezigheid van niet-ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Ook in Amstelwijck Midden zijn een aantal van die mogelijke locaties.

Waarom?

Als een locatie als verdacht is aangemerkt ben je, zodra je gaat werken in de ondergrond verplicht een onderzoek uit te voeren naar NGE.

De meeste geallieerde bombardementen vonden plaats boven Rotterdamse havengebieden maar er kan sprake zijn van zogenaamde ‘afzwaaiers’. De geallieerden wilden hiermee de Duitse bezetter schade toebrengen. Dit verklaart waarom de meeste verdachte gebieden in havengebieden of net daar buiten liggen. Ook hebben op sommige locaties geschutskoepels gestaan, waar mogelijk nog niet afgevuurde projectielen in de bodem zijn blijven liggen.

In Dordrecht zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog ook explosieven in de grond terecht gekomen. Deze verdachte plekken zijn opgenomen op een explosievenkaart explosieven Tweede Wereldoorlog. Hierop is een plattegrond van Dordrecht te zien met informatie over de mogelijke risico en verdachte gebieden.

In Amstelwijck Midden hebben op sommige locaties geschutskoepels gestaan, waar mogelijk nog niet afgevuurde projectielen in de bodem zijn blijven liggen.

Het onderzoek

Dit onderzoek wordt uiteraard uitgevoerd door een gespecialiseerd en gecertifieerd bedrijf. De uitkomsten van het onderzoek bepalen of er aanvullende acties nodig zijn. Als eerste is er een laag grond afgeschraapt omdat er veel stukjes ijzer in de bovengrond zitten. Deze verstoren het onderzoek. Het speuren naar verdachte zaken noemen we de detectie. Na de oppervlaktedetectie zijn sleuven gegraven om te zoeken naar oude graafsporen en explosieven. Het grondspiegelonderzoek naar explosieven in de buurt de Laan van Londen is klaar. Er zijn geen niet gesprongen explosieven aangetroffen.

Het totale onderzoek is nog niet helemaal afgerond. Er moeten nog een een aantal plekken onderzocht worden. Mochten we verdachte zaken tegenkomen meleden we dit zeker in een volgend nieuwsbericht.

Laatste nieuws