Alles in het teken van groen! Ook de geluidsschermen

5 april 2022

Het klimaat verandert, onze stad moet zich daarop aanpassen. De meest effectieve manier is het groener maken van onze leefomgeving. Hiermee bedoelen we dat we zoveel mogelijk planten, struiken en bomen aanbrengen. Groen houdt water vast en zorgt voor verkoeling. In Amstelwijck bouwen we 800 nieuwe woningen. Dit levert op sommige plaatsen verharding van het openbaar gebied op. Daarom is er een uitgekiend plan nodig om dit te compenseren. Dat doen we ook met de geluidsschermen.

Toekomstbestendige geluidsschermen in alle seizoenen

Bouwen ging in het verleden vaak ten koste van de natuur. Door hoge ambities te stellen en strengere regels vast te leggen met betrekking tot groen en water willen we een inhaalslag maken. Om dit te realiseren moeten we veel beter samenwerken. Gemeente, ontwikkelaars, architecten, aannemers, maar ook de bewoners kunnen een steentje bijdragen.
We bouwen aan een prettige, veilige leefomgeving in een groenblauwe wijk. Onze slogan is niet voor niets ‘Wonen in seizoenen’. Of het nu warm is (hittestress) of veel te nat (extreme regenval), Amstelwijck moet daar op berekend zijn. Ook de geluidsschermen dragen hun steentje bij aan dit doel.

Groene geluidsschermen versterken de biodiversiteit

In sommige steden is de biodiversiteit nu zelfs groter dan op het platteland. Daar gaan wij ook voor! Niet alleen de woningen, de tuinen en het openbaar groen worden onder de loep genomen. Ook de geluidsschermen langs de N3 en de A16 worden super groen. Tijdens het ontwerpen is goed nagedacht over ‘de bloemetjes en de bijtjes’. Om de bouw van de geluidschermen mogelijk te maken zijn een aantal bomen weggehaald. Deze bomen mochten alleen verdwijnen nadat er goed plan was gemaakt voor alle planten en dieren in het gebied.

Er is door aannemer Heijmans een uitgekiend plan gemaakt voor de beplanting. In dit plan staat uitgewerkt welke planten worden toegepast. We streven er naar dat de schermen voor het grootste deel begroeid worden. Er wordt een mix aan hang- en klimplanten aangebracht. Ook worden plantenbakken aangebracht zodat de groei van boven en onderuit wordt gestimuleerd.

Vóór het scherm komen lagere plantsoorten en heesters te staan.

Ook de directe omgeving wordt groen

Om de schermen te onderhouden wordt een onderhoudspad aangelegd. Dit pad wordt gemaakt met een halfverharding. Halfverharding is een tussenweg voor een zacht oppervlak en verhard materiaal. Het materiaal is stevig genoeg voor voertuigen maar doordat er gras tussen kan groeien ziet het er toch groen uit. Op sommige delen ligt een sloot naast de geluidschermen. Hier wordt een mix van oeverplanten toegevoegd.

Hoe zorgen we er voor dat het groen blijft?

De planten van het scherm doen het goed als ze allemaal in de juiste grond staan en voldoende licht en water krijgen. In het hele project wordt de grond gebruikt uit de directe omgeving. Hierdoor raken de voedingsstoffen niet uit balans en groeit de nieuwe aanplant sneller uit tot stevige planten.

Op sommige delen wordt de kwaliteit van de grond beter gemaakt. Er wordt dan een mix van grondstoffen toegevoegd aan de bodem om zo de voedingswaarde te versterken.

De planten moeten uiteraard ook water krijgen. Hiervoor is een slim systeem bedacht. Het regenwater wordt opgevangen en via de binnenkant van de schermen stroomt het naar de wortels van de planten. Daarnaast wordt er een systeem aangebracht in de schermen om de planten van extra water te voorzien bij droog weer. Dit is een druppelsysteem dat op een natuurlijke manier de planten voorziet van water.

Aannemer Heijmans heeft van de gemeente de opdracht gekregen om de geluidschermen de eerste 7 jaar te onderhouden. Zo zijn in de nabije toekomst groene geluidsschermen gegarandeerd.

Zo’n groen geluidsscherm is heel mooi, maar vinden de dieren dat ook?

Ja! Ook aan de dieren is gedacht. Hoe behouden we de dieren die er al zijn en kunnen we meer dieren naar het gebied lokken. Er is gekozen voor planten die niet alleen bijdragen aan een verbetering van de biodiversiteit maar ook de voedselpiramide verstevigen. De voedselpiramide bestaat uit lagen en elke laag staat voor een groep planten of dieren die wordt gegeten of zelf anderen opeten. Zo zijn bloeiende planten goed voor vlinders en andere insecten die op hun beurt weer gegeten worden door vleermuizen en vogels. Ook worden een groot aantal vleermuiskasten, vogelhuisjes en insectenhotels geplaatst.

Tijdelijke maatregelen voor de vleermuizen

In de omgeving van Amstelwijck zijn een enkele vleermuizenkolonies aanwezig. Vleermuizen behoren tot de meest noodzakelijke dieren op aarde. Ze zijn essentieel voor de balans van het leven. Dit komt o.a. omdat ze veel insecten eten. Een vleermuis kan in één nacht tot 3.000 insecten eten. Vleermuizen zijn gewoontedieren. Ze vliegen vaak via routes die ze kennen. Het veranderen van de routes zorgt voor verwarring bij de vleermuizen. Dat moet worden voorkomen.

Voordat de uitvoering van de geluidsschermen is gestart, is onderzoek gedaan naar deze vliegroutes. Omdat bij de A16 een aantal bomen zijn gekapt, werd hier de vliegroute verstoord. Hierdoor kan de vleermuis niet meer via zijn vaste route van de ene naar de andere kant van de A16 vliegen. Daarom heeft Heijmans tijdelijke overvliegpunten (hop-overs) geplaatst. Door deze hop-overs kunnen de vleermuizen toch over de A16 ‘hoppen’. Nadat het project is afgerond is de omgeving weer rustig en worden deze tijdelijke hop-overs verwijderd. Dit gebeurt in de periode dat de vleermuizen hun winterslaap houden. Na de winterslaap gaat de vleermuis op een natuurlijke manier op zoek om naar de andere kant van de A16 te vliegen. Het nieuwe geluidsscherm helpt de vleermuis om de sprong naar de andere kant te maken.

Laatste nieuws