Delegatie van verschillende ministeries op bezoek in Amstelwijck

4 juli 2022

Nederland en dus ook Dordrecht staat voor een enorme bouwopgave. Daarnaast heeft de klimaatverandering een behoorlijke invloed op ons woon- en leefklimaat. We bereiden Amstelwijck voor op de toekomst en bouwen daarom klimaatadaptief. Dit betekent dat we rekening moeten gaan houden met extremer weer. Steeds vaker krijgen we te maken met hittegolven, enorme hoosbuien of met perioden waarin het langer droog is.

Toepassing klimaatadaptatie in Amstelwijck

In Amstelwijck gebruiken we verschillende technieken en maatregelen. Zo maken we o.a. extra waterberging in het openbaar gebied (wadi). Er worden watergangen toegevoegd en we zorgen voor meer schaduw door nieuwe bomen te planten. Een deel van het openbaar gebied krijgt open bestrating zodat het water sneller weg kan maar wel in de ondergrond wordt vastgehouden. Verder worden er groene daken gemaakt. Zo maar wat voorbeelden van maatregelen die we gebruiken in Amstelwijck zodat we beter om kunnen gaan met de veranderde weersomstandigheden.

Nationale maatlat klimaatadaptief bouwen

Er zijn veel verschillende maatregelen die genomen kunnen worden bij klimaatadaptief bouwen. Welke dat precies zijn wordt uitgezocht. Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) wil dat het duidelijk wordt wat klimaatadaptief bouwen precies is. Daarom moet er een nationale maatlat komen die aangeeft wat de voorwaarden zijn. Deze nationale meetlat zal gaan over de klimaatthema’s droogte, hitte, wateroverlast, overstroming en biodiversiteit. De maatlat schept de voorwaarden voor klimaatadaptief bouwen en richt zich op locatie-inrichting en manier van bouwen. Daarnaast worden ook de thema’s bodemdaling en biodiversiteit betrokken. Deze maatlat moet eind dit jaar klaar zijn.

Diverse ministeries ontwikkelen maatlat

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ontwikkelt de landelijke maatlat. Ze doen dit samen met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Een delegatie van deze ministeries was afgelopen donderdag te gast in Amstelwijck. Dat zij voor deze locatie kozen was natuurlijk niet voor niets. Op de Refaja-locatie worden door ABB, in het plan Amstelwijck Park, namelijk heel veel maatregelen aangelegd. Het was een fijn samenzijn waar veel informatie is uitgewisseld.

Meer weten? Mail naar amstelwijckpark@abbbouwgroep.nl. Maak een afspraak om het informatiecentrum van ABB te bezoeken. De medewerkers vertellen er graag meer over.

Laatste nieuws