Project geluidsschermen A16/N3 bijna klaar

18 november 2022

Hard gewerkt aan geluidsschermen

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de geluidsschermen langs de A16 en N3 om de woningbouw in Amstelwijck mogelijk te maken. Hiervoor is door de gemeente flink geïnvesteerd in een prettige leef kwaliteit. Dit komt ook ten goede komt aan een deel van de bestaande woningen in het gebied. De schermen zorgen voor een stiller en groener Amstelwijck. Eigenlijk lijkt het op een verticale berm omdat op beide schermen veel verschillende planten groeien. Dit zorgt dat het er groener uit komt te zien en het is een verbetering van de biodiversiteit. Heijmans Infra heeft het werk voor gemeente Dordrecht uitgevoerd.

Op 11 januari 2021 ging de eerste paal de grond in en nu is de voltooiing nabij. Er is bijna 2.700 meter aan geluidsscherm gebouwd met meer dan 300 vleermuizenkastjes, vogelhuisjes en insectenhotels. Met de aangebrachte beplanting is er over 7 jaar een compleet begroeid scherm (met uitzondering van het doorzichtige deel langs de A16). Via een uitgekiend systeem krijgen de planten automatisch water.

Wat moet er nog gebeuren?

Heijmans is nu bezig om de laatste werkzaamheden af te ronden. Zoals het maken van een onderhoudspad langs het A16-scherm en het wegbrengen en opruimen van de materialen die op het opslagterrein aan de Laan van Londen liggen. Ook de tijdelijke VRI (verkeerslicht) op de Laan van Londen wordt weggehaald.

Achter het scherm langs de N3 vinden nu de laatste afwerkingen plaats van de bermen, taluds en de vluchtpaden. De lijnen op de rotonde op de Laan van Nieuw Groenhoven dichtbij de toerit naar de N3 zijn pas weer opgefrist. Zo is de verkeersituatie weer duidelijk voor de weggebruikers.

Het laatste wat moet gebeuren is het plaatsen van 2 schermdelen op het viaduct van de Copernicusweg/N3 en de onderdoorgang van de Kilweg/N3. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van 12 t/m 31 januari 2023. Hiervoor wordt een plan met verkeersmaatregelen uitgewerkt. Daarin komt een tijdelijke omleidingsroute van de Copernicusweg/Laan van Nieuw Groenhoven. Communicatie hierover zal nog plaatsvinden via bewonersbrief, media en een tekstwagen.

Geluidscherm langs het spoor

Langs het spoor, wat voor een deel gelijk loopt aan de Smitsweg, zal ProRail ook nog een derde geluidsscherm bouwen. Hiermee wordt het geluid van de treinen te verminderd. De gemeenteraad heeft hiervoor een krediet ter beschikking gesteld in november 2022. De gunning aan de aannemer vindt binnenkort plaats. Het scherm zal er ongeveer net zo uit kunnen komen te zien als het scherm langs de N3. Ook hier natuurlijk weer veel aandacht voor de groene beplanting. Zodra er meer nieuws informeren ProRail en de gemeente je vanzelfsprekend. We verwachten dat dit geluidsscherm in 2023 klaar is, waardoor Dordrecht bijna 4 strekkende kilometer geluidsscherm en groen rijker is.

Laatste nieuws