Aannemer geluidsscherm langs spoor bekend

8 december 2022

Schreuder Bouwen Langs Water en Wegen B.V. gaat geluidsscherm langs het spoor in Amstelwijck plaatsen

De komende jaren bouwt de gemeente Dordrecht steeds verder aan Amstelwijck. Een deel van de nieuwe wijk ligt langs het spoor. Om ervoor te zorgen dat de geluidshinder van de treinen niet boven de maximale toegestane geluidsnorm uitkomt, gaat ProRail in opdracht van de gemeente Dordrecht een geluidsscherm langs het spoor plaatsen. Deze opdracht is definitief gegund aan aannemer Schreuder Bouwen Langs Water en Wegen B.V. Op 6 december 2022 is de basisovereenkomst tussen ProRail en de aannemer getekend.

Het scherm komt aan de westkant van het spoor, tussen de overweg bij de Zuidendijk tot aan het bedrijfspand van Omexon. De eerste 10 meter vanaf de overweg Zuidendijk is het scherm 1 meter hoog. Daarna wordt het scherm tot het einde 3,5 meter hoog.

Vooronderzoek

Voor het realiseren van dit geluidsscherm langs het spoor werkt ProRail nauw samen met de gemeente Dordrecht. Een geluidsscherm plaatsen kan niet zomaar. Zo is er bijvoorbeeld goed onderzoek gedaan naar de effecten van het plaatsen van een scherm. Dit zijn bijvoorbeeld onderzoeken naar de bodem, flora en fauna en baanstabiliteit. Ook komen er opstelplaatsen voor de veiligheidsdiensten. Als er calamiteiten zijn, kunnen de politie, brandweer en andere diensten bij het spoor komen. Verder is er rekening gehouden met de eventuele aanwezigheid van bevers en zijn afspraken met het Waterschap gemaakt hoe om te gaan met de watergang.

Begroeiing

ProRail heeft met de gemeente Dordrecht en JAM* architecten verschillende idee├źn uitgewerkt hoe het geluidsscherm eruit komt te zien. Het uitgangspunt is een begroeid geluidsscherm te plaatsen. De keuze van de beplanting is in een zorgvuldig proces samen met de gemeente Dordrecht tot stand gekomen. Het type beplanting mag de veiligheid op het spoor niet in gevaar brengen en daarnaast moet het scherm het hele jaar door een groene uitstraling hebben. Dat betekent dat er aan de buitenkant van het scherm (de niet spoorse zijde) een mix van beplanting is gekozen die in de verschillende seizoen bloeien: de wilde wingerd, clematis vitalba en lonicera henry (kamperfoelie).

En aan de binnenkant van het scherm komt beplanting die minder bladverliezend is: de wilde wingerd, clematis armandii en winterjasmijn.

Planning

De komende maanden wordt het voorbereidende werk gedaan, waaronder het opstellen van een gedetailleerd uitvoeringsontwerp. ProRail en de gemeente Dordrecht hebben hiervoor eisen opgesteld. In het uitvoeringsontwerp gaat de aannemer aan de slag met de uitwerking van deze eisen. We hebben bijvoorbeeld aangegeven welke beplanting er moet komen en in een uitvoeringsontwerp gaat de aannemer bepalen welke hechtingstechniek zij gaan gebruiken voor de meest optimale begroeiing.

De werkzaamheden buiten starten eind juli 2023 en volgens planning wordt het geluidsscherm eind december 2023 opgeleverd door de aannemer.

Vragen?

Heb je vragen over het geluidsscherm langs het spoor? Neem dan contact op met de afdeling Publieksvoorlichting van ProRail, via www.prorail.nl/contact.

 

Laatste nieuws