Start voorbereiding bouwrijpmaken deelgebied Amstelwijck Midden – Dordts Buiten

24 februari 2023

De komende weken starten de voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om fase 1 en 2 (het noordelijk deel van het plangebied) van Amstelwijck Midden bouwrijp te maken. Dit begint bij het groen. De boomspecialist bereidt bomen die verplant gaan worden voor op de verplanting. De verplanting vindt plaats in het najaar van 2023. De groenaannemer haalt struiken, planten en bomen die niet toekomstbestendig zijn weg. Ook het groen dat op de plaats van toekomstige wegen of bebouwing staat gaat weg.

Later dit jaar, naar verwachting in het 2e kwartaal, wordt de bult met grond parallel aan de Laan van Londen verwijderd. Dan begint de aannemer ook met het bouwrijp maken van fase 1 en 2. Dit houdt o.a. in dat bouwwegen worden aangelegd. De wegen worden voorzien van riolering en overige nutsvoorzieningen voor de toekomstige woningbouw. Ook komt er een rijbaan voor bouwverkeer. Daarover volgt meer informatie in een later bericht, zodra de planning bekend is.

Later dit jaar start de bouw van de eerste woningen. Er zijn nu al meerdere woningen beschikbaar. In het tweede kwartaal van dit jaar zullen de eerste levensloopbestendig woningen in de verkoop gaan. Ook de voorbereiding voor de verkoop van de vrije kavels is in volle gang.

Kijk voor het actuele aanbod op de website van de 2 aanbieders: Roosdom Tijhuis en Plegt Vos. Beide bouwers hebben een divers aanbod voor iedere doelgroep:

Voor het aanbod van Roosdom Tijhuis: Project Dordts Buiten te DORDRECHT | Roosdom Tijhuis

Voor het aanbod van Plegt Vos: Home | Dordts Buiten – Plegt-Vos Aanbod | 34 Woningen in Fase 1 (dordts-buiten.nl)

Laatste nieuws