De vleermuizen krijgen ook een nieuw huis

7 juni 2023

In Amstelwijck leven er vleermuizen. Ook zij krijgen een nieuwe plek om te wonen en te slapen.

Wist je dat vleermuizen beschermd zijn in Nederland? Daarom moeten we ervoor zorgen dat ze veilig in hun leefgebied kunnen blijven wonen. Dat is belangrijk want vleermuizen zorgen voor evenwicht in de natuur. Een vleermuis kan in één nacht wel duizenden insecten eten! Zo houden ze, samen met verschillende soorten vogels, het aantal insecten in balans.

In het voormalige Refajaziekenhuis en de omgeving leefden vleermuizen. Voordat  ABB Bouwgroep het ziekenhuis mocht slopen en bomen kappen, moest er voor nieuwe verblijfplaatsen voor de vleermuizen worden gezorgd. De vleermuizen kregen zo de kans om een nieuwe plek te vinden. Dit noemen we mitigerende maatregelen. Er is een vleermuizentoren gebouwd en meerdere nestkasten zijn opgehangen. Die plekken zijn geadviseerd door een ecoloog. Het zogenaamde PAL-gebouw (Pathologisch Anatomisch Laboratorium) aan de Laan van Londen bleef staan. Boven op dit gebouw zijn vleermuizenvoorzieningen geplaatst. Misschien heb je ze wel gezien, de grote houten kasten op het dak. Het gebouw mocht dan ook niet worden gesloopt door ABB Bouwgroep. Eerst moesten de vleermuizen een nieuw plekje vinden.

Eerst nieuwbouw en dan pas slopen

 Vleermuizen kunnen zelf geen nest maken. Ze zijn afhankelijk van bestaande kieren en gaten om in weg te kruipen. Om ze te helpen in de nieuwbouw plaatst ABB Bouwgroep voorzieningen in de wijk. In de buitenmuren van de nieuwe woningen zijn speciale plekken gemaakt waar vleermuizen veilig kunnen wonen. Ook in het appartementsgebouw in Amstelwijck Park zijn voorzieningen getroffen. Dit was een voorwaarde voor het slopen van het PAL-gebouw. De tijdelijke vleermuiskasten worden pas weggehaald als de dieren gewend zijn aan hun nieuwe vaste woonplekken. Het paarseizoen van de vleermuizen moet voorbij zijn. ABB Bouwgroep start binnenkort met het leeghalen van het gebouw. Na de vakantieperiode wordt het PAL-gebouw gesloopt. Hiermee verdwijnt het laatste stukje ziekenhuis.

Alleen maar voordelen

Sommige mensen vinden vleermuizen eng. Dit is helemaal niet nodig. Als er vleermuizen in je buurt wonen is dat alleen maar mooi. Vleermuizen veroorzaken geen overlast. Hun poepjes bestaan uit droge zandige korrels; die stinken niet en beschimmelen ook niet. De roepjes van vleermuizen zijn niet hoorbaar voor de meeste mensen. Dit komt omdat ze op een heel andere toonhoogte communiceren met elkaar. Geluidsoverlast veroorzaken ze dus ook niet. Vleermuizen zijn echte nachtbrakers. Dan gaan zij op pad om eten te zoeken. Ze zoeken naar muggen, nachtvlinders, torren en vliegen. In een vochtig voorjaar waar veel muggen worden verwacht, kan 1 vleermuis op 1 avond duizenden muggen wegvangen. Lang leve de vleermuis!

Laatste nieuws