Update geluidsscherm spoor

15 juni 2023

ProRail gaat binnenkort aan de slag met de voorbereidende werkzaamheden voor het geluidsscherm langs het spoor. Omwonenden, die tot ongeveer 300 meter vanaf het spoor wonen, krijgen een brief in de brievenbus.

Planning
Momenteel werkt ProRail aan het opstellen van een gedetailleerd uitvoeringsontwerp. Zodra dit ontwerp is goedgekeurd, gaat de aannemer een uitvoeringsplanning opstellen. ProRail streeft ernaar om in juli 2023 te starten met de voorbereidende werkzaamheden. Ze graven kabels uit de grond en beschermen deze door ze in te pakken. Dit gebeurt voornamelijk overdag op reguliere werkdagen en zal niet veel geluidsoverlast veroorzaken. Begin september starten ze met het plaatsen van de schermen. Naar verwachting is eind december 2023 het werk klaar.

Wilt u de hele bewonersbrief lezen? Klik dan hier.

Laatste nieuws