Opheffen vrachtwagenparkeerstrook Laan van Londen

16 juni 2023

Aan de westkant langs de Laan van Londen (t.h.v. moskee Al Fath) ligt een parkeerstrook voor vrachtwagens. Het zijn rustplaatsen waar de chauffeurs voor langere tijd hun wagen mogen parkeren. We willen deze vrachtwagenparkeerplaatsen opheffen. Dit mag niet zomaar. Hiervoor is een verkeersbesluit nodig. Dit is gepubliceerd op officielebekenmakingen.nl op 14 juni jl. Het is mogelijk om bezwaar te maken t/m 27 juli a.s. Als er geen bezwaren worden ingediend, kunnen de parkeerplaatsen worden verwijderd. Na de vakantieperiode starten we dan met het weghalen.

Hoe nu verder?

Er zullen ter plekke twee aankondigingsborden voor de gebruikers worden geplaatst. Zo zijn de chauffeurs ook op de hoogte dat we voornemens zijn om de parkeerplaatsen weg te halen. Als het besluit onherroepelijk is zal de verharding eind augustus worden verwijderd. Er zal gras worden ingezaaid. Zo voegen we een extra stuk groen toe aan het openbaar gebied en wordt parkeren ook fysiek onmogelijk.

Er komen binnen de wijk geen andere vrachtwagenparkeerplaatsen waar 24 uur per dag geparkeerd mag worden terug. Volgens de APV (algemene plaatselijke verordening) geldt een parkeerverbod voor grote voertuigen van 18.00 t/m 08.00 uur binnen de bebouwde kom. De collega’s van Handhaving zijn op de hoogte gesteld en houden een oogje in het zeil.

Laatste nieuws