Startsein bouwrijpwerkzaamheden Amstelwijck Midden

21 juni 2023

Update 5 juli 2023

Helaas hebben we moeten besluiten dat de feestelijke starthandeling “start bouwrijpwerkzaamheden” op de locatie van Dordts Buiten vanmiddag i.v.m. het slechte weer niet door kan gaan. De kavelverkoop vindt online plaats.

We zullen een nieuw moment hiervoor gaan plannen.

Oorspronkelijk bericht:

We zijn aan de slag met het 2e deelgebied en bouwen door! In Amstelwijck Midden komen ongeveer 367 woningen. Nog niet zo lang geleden waren er sportverenigingen en sportvelden. Dat maakt dat het gebied een groen karakter heeft. Ontwikkelcombinatie Plegt-Vos en Roosdom Tijhuis ontwikkelt, met respect voor het bestaande groen en water, het woningbouwplan Dordts Buiten. Het wordt een natuurinclusieve en klimaatadaptieve buurt vol water, bomen en natuur in het hart van Amstelwijck. Om het bouwen van de woningen mogelijk te maken moet de grond bouwrijp gemaakt worden. Dit betekent onder andere dat leidingen en kabels de grond in moeten. Ook moet er een nieuw riool aangelegd worden.

De bouwrijpwerkzaamheden van het deelplan Amstelwijck Midden zijn inmiddels in volle gang. De 1e huizen in dit deelgebied zijn verkocht en eind dit jaar wordt gestart met de bouw. Alle redenen om dit feestelijk te vieren op woensdag 5 juli a.s. De directie van ontwikkelende bouwers Plegt-Vos en Roosdom Tijhuis zullen samen met Wethouder Maarten Burggraaf het officiële startsein geven.

Kans om je eigen woning te bouwen

Én nog meer fijn nieuws; in Amstelwijck Midden is er een unieke kans om een eigen woning te bouwen. De kavels zijn gelegen aan de rand van de waterrijke, groene nieuwbouwwijk Dordts Buiten. De verkoop start woensdag 5 juli om 15.00 uur op de locatie. Wees welkom!

Laatste nieuws