Onderzoek naar de beverburcht

7 september 2023

Op een van de eilanden in de Oostkil ligt een beverburcht. Bevers gebruiken de burcht om te schuilen, te slapen, te eten en misschien wel om jongen te krijgen. Om erachter te komen hoe de bevers de burcht en het eiland precies gebruiken laten we onderzoek doen.

Onderzoeksbureau Aqua-Terra Nova gaat in september en oktober 2023 onderzoek uitvoeren naar de beverburcht. Ze gaan wildcamera’s rondom de burcht plaatsen. Een wildcamera legt automatisch de bewegingen van bevers op beeld vast. Het eiland, het wandelpad langs de Oostkil en de bomen onderzoeken zij op beversporen. Na dit onderzoek weten we of en welke maatregelen we moeten nemen om te voorkomen dat we de bevers verstoren.

Laatste nieuws