Verplantbare bomen krijgen nieuw adres in Dordts Buiten

15 mei 2024

In samenwerking met Plegt Vos ontwikkelt Roosdom Tijhuis in Dordrecht de nieuwbouwwijk Dordts Buiten. Dordts Buiten is een bijzonder project waar in januari van dit jaar gestart is met de bouw van de eerste woningen. In het gebied waar de buurt komt, staan veel waardevolle bomen. Die blijven zo veel mogelijk staan. De woningen worden ertussen en ernaast gebouwd.

Ook de gemeente hecht veel waarde aan het behoud van groen en waar mogelijk blijven gezonde bomen dan ook behouden.  Zo ook voor Amstelwijck. Een aantal bomen kan vanwege de inrichting van de wijk niet op de huidige plek blijven staan. De bomen die van goede kwaliteit en gezond genoeg zijn, blijven dan ook behouden en worden verplaatst. Hierbij is ook gekeken naar de mogelijkheid of ze te verplanten zijn, op basis van het soort boom, de huidige standplaats en de levensverwachting. Bomen dragen in belangrijke mate bij aan het beperken van hittestress (een boom geeft schaduw) en het opnemen van vervuilende stoffen zoals CO2 en fijnstof. Daarnaast dragen ze bij aan de biodiversiteit, zo komen veel bijen bijvoorbeeld af op lindebloesem.

Acht volwassen Lindes hebben kortgeleden een nieuwe plek gekregen in deze natuurinclusieve wijk, met veel aandacht voor duurzaamheid. Omdat het om volwassen bomen gaat, bieden ze goede mogelijkheden om plekken op te vullen waar gaten vallen in de ecologische structuur, zoals de vleermuisroutes.

De Lindes stonden eerst voornamelijk in de groenvakken van het voormalige parkeerterrein. Nu staat een deel op plekken waar houtwallen worden onderbroken of nog worden ontwikkeld. Daarnaast worden bomen verplant naar de nieuw te ontwikkelen parkzone, want mensen wonen en leven nu eenmaal graag in het groen. In deze grote open ruimte staan maar weinig volwassen bomen. Het verplanten van grote bomen naar dit gebied zorgt ervoor dat deze zone vanaf het begin van de wijk een volwaardig onderdeel uitmaakt van het volwassen groenbeeld.

Een groene en duurzame leefomgeving draagt bij aan het behoud van allerlei planten en dieren en aan het woongenot van de toekomstige bewoners in Dordts Buiten. Niet alleen de voorbereiding en het verplanten is belangrijk. Ook de nazorg is van belang, zodat de bomen ook op hun nieuwe plek goed aanslaan. Regelmatig monitoren, waarbij het zuurstofniveau en de vochthuishouding van de bomen in de gaten worden gehouden, zorgt ervoor dat deze waarden op peil worden gehouden.

Ga voor meer informatie over het plan Dordts Buiten naar de projectwebsite Dordts Buiten van Roosdom Tijhuis: https://roosdomtijhuis.nl/dordrecht

Laatste nieuws