Amstelwijck Park vogelvlucht

Amstelwijck Park

Meer informatie over de plannen van ontwikkelaar ABB vindt u op: www.amstelwijckpark.nl.

Hoe en wanneer?

Voor Amstelwijck Park is de gemeente bezig om voorwaarden op te stellen. Er zijn bijvoorbeeld voorwaarden over waterbestendig bouwen, verkeer, natuur en milieu. Als deze voorwaarden gereed zijn start ABB met het stedenbouwkundig plan. Dit plan laat zien wat er gebouwd gaat worden en hoe het openbare gebied er uit komt te zien.

De gemeente wijzigt voor geheel Amstelwijck in een keer het bestemmingsplan. Nadat ABB een omgevingsvergunning heeft voor het ingediende plan kunnen ze starten met bouwen.

Contact

De gemeente Dordrecht vindt het belangrijk dat omwonenden en belanghebbenden meegenomen worden in de ontwikkeling van dit gebied. Heeft u vragen of opmerkingen. Dan kan u contact met de gemeente opnemen via onderstaand contactformulier.

Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk de geschiedenis van het gebied vast te leggen. Als u foto's van Amstelwijck heeft die wij mogen gebruiken dan ontvangen wij ze graag. U kan de foto's invoegen in het contactformulier.