Stadsecoloog

4 september 2021

De (stads)ecoloog houdt zich bezig met de relatie tussen de leefomgeving van planten en dieren en het stedelijk gebied. Hij geeft advies over (het inpassen van) de leefomgeving van planten en dieren in de openbare ruimte. Het doel is om dieren en planten in balans voldoende ruimte te bieden in de menselijke omgeving, zonder dat dit tot teveel overlast leidt voor bewoners.

Laatste nieuws