Waar meld ik overlast in de openbare ruimte?

4 september 2021

Een prettige leefomgeving is schoon, heel en veilig. Zwerfvuil, kapotte lantaarnpalen, vandalisme en andere vormen van overlast in de openbare ruimte kun je melden op:  https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Melden_bij_de_gemeente/Melding_openbare_ruimte

Laatste nieuws