De inrichting van De Oosterweg gaat veranderen

7 juni 2022

Eerder deelde wij het voorlopige ontwerp van het Hans Petri kunstlandschap. Dit ontwerp is nu aangevuld met het voorlopige ontwerp van De Oosterweg.

Wat staat er in het voorlopige ontwerp?

De Oosterweg is de toegangsweg naar de wijk Dordtse Hout, maar zal straks ook een woonstraat in Amstelwijck worden. De weg krijgt een andere uitstraling en wordt rechtdoor getrokken naar de Laan van Londen. De inrichting van de weg zal een stuk smaller worden dan nu.

Er komen bomen en ander groen bij en aan weerszijde kan worden geparkeerd. De wens van de omwonenden was om de snelheid te beperken. De versmalling en de andere inrichting moeten samen met twee verhogingen er voor zorgen dat de snelheid van de automobilisten laag blijft.

De verhogingen die in het ontwerp staan bestaan uit een drempel en een verhoogde kruising met het fietspad. Op die manier wordt De Oosterweg een fijne straat waaraan het prettig wonen is. Een straat die Amstelwijck op een prettige manier verbindt met de omliggende buurten.
Het complete ontwerp kan je bekijken door hier te klikken.

De details van het voorlopig ontwerp worden nu verder uitgewerkt. Zodra dit klaar is wordt het een definitief ontwerp. Dit wordt ook gecommuniceerd naar de inwoners. Dan laten we ook weten wanneer de aanleg begint.

Laatste nieuws