Druk bezochte Amstelwijckavond

6 december 2023

Op 14 november was het dan zover, de Amstelwijckavond. Veel geïnteresseerden wisten de weg te vinden naar de Al-Fath moskee, waar in de grote zaal de informatiemarkt werd gehouden. Daar lieten ze zich bijpraten over de ontwikkelingen van de Amstelwijck. Zo was het nieuwe ontwerp van het Hans Petri kunstlandschap te bewonderen, werden de ontwerpen van de bruggen bij het Oostkilpad en het Polderslootpad gepresenteerd en kon de inrichting van het Van der Steenhovenplein bekeken worden. De BOA, ProRail en wijkmanager waren aanwezig. Ook presenteerden ABB Bouwgroep, Plegt-Vos en Roosdom Tijhuis hun woningaanbod voor de volgende fases

Nieuw ontwerp kunstlandschap

Het Hans Petri kunstlandschap is in 1973 ontworpen voor het toenmalige Refaja ziekenhuis. Het is bestaat uit de bekende pylonen, maar ook de heuvels langs de Reeweg-Zuid, het grasveld, het asfalt en de keien zijn er onderdeel van. Op de plek van het ziekenhuis staan intussen huizen en na 50 jaar was het kunstwerk aan een grondige opknapbeurt toe. Het kunstwerk blijft natuurlijk bewaard, maar de ruimte wordt weer open met meer groen en minder asfalt. We hopen in 2024 het nieuwe ontwerp uit te voeren wanneer er voldoende budget beschikbaar is. Ook nieuwsgiering? Bekijk hier het ontwerp.

Aanpassing Van der Steenhovenplein

Het Van der Steenhovenplein, eerder een deel van de Oosterweg, loopt vanaf de brug uit Dordtse Hout tot aan de Laan van Londen. De afgelopen jaren is er veel gepraat over en getekend aan het ontwerp van deze weg. Daarover is verschillende keren gesproken met bewoners, het bewonerscomité Dordtse Hout en de ABB Bouwgroep. Het ontwerp kon tijdens de avond bekeken worden en de verkeersdeskundige van de gemeente gaf uitleg. Ook tijdens deze avond kwamen bezoekers met ideeën. We bekijken nu of het ontwerp op detail nog iets kunnen aanpassen. In het tweede kwartaal 2024 wordt de weg aangelegd.

Oostkil- en Polderslootpad

Tijdens de Amstelwijckavond is het definitieve ontwerp gepresenteerd van het Oostkil- en Polderslootpad. Bij het uiteindelijke ontwerp heeft de gemeente zoveel mogelijk rekening gehouden met ecologische en recreatie-aspecten, maar ook de wensen van bewoners.

Langs deelgebied Amstelwijck Park wordt de Oostkil toegankelijk gemaakt voor voetgangers en fietsers. Het half verharde Oostkilpad vormt straks een open, parkachtige gang, ingesloten tussen boompartijen en bloemrijk grasland met nieuwe vrijstaande bomen.

Het Oostkilpad wordt verbonden met het Polderslootpad. Dat slingert tussen bestaande bomen. Twee nieuwe bruggen verbinden het deelgebied Dordts Buiten. Zo ontstaat een mooie wandel- en fietsroute. Het definitieve ontwerp vind je hier.

Woningaanbod volgende fases

Er is veel belangstelling om te komen wonen in het groene, waterrijke Amstelwijck. Tijdens de avond presenteerden ABB Bouwgroep, Plegt-Vos en Roosdom Tijhuis hun woningaanbod. Mogelijk toekomstige bewoners hebben zich tijdens de avond al ingeschreven. Zoals één van de ontwikkelaars zei: “We hebben onze huizen mooi kunnen laten zien en weer nieuwe contacten opgedaan. Daarmee gaan we verder in gesprek over het aankopen van een huis.”

 

Alles bij elkaar had de Amstelwijckavond een mooie opkomst, van zowel huidige als toekomstige  bewoners en omwonenden. Er zijn veel vragen gesteld en hopelijk goed beantwoord, en er was een ruim interesse in de nieuwe woningen in deze nieuwe klimaatadaptieve wijk van Dordrecht.

 

Laatste nieuws