Werkzaamheden Oostkilpad van start

22 maart 2024

Aan de rand van Amstelwijck Park wordt het Oostkilpad gerealiseerd. Het Oostkilpad is een voetpad dat gebruikt mag worden door fietsers. De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met voorbereidende snoeiwerkzaamheden en begint het pad al vorm te krijgen.

Helaas is het de afgelopen periode erg nat weer geweest waardoor de werkzaamheden nog niet afgerond konden worden. Zodra het weer het toelaat, worden de werkzaamheden weer opgepakt. Het is de bedoeling de werkzaamheden uiterlijk eind april afgerond te hebben.

Het Oostkilpad wordt een zogeheten halfverhardingspad van circa 3 meter breed. De bermen worden afgewerkt en ingezaaid met een grasmengsel.

Meer informatie over het Oostkilpad:

Participatie Oostkilpad en Polderslootpad afgerond

Oostkil – en Polderslootpad

Laatste nieuws