Werkzaamheden aan het Van der Steenhovenplein

24 mei 2024

Eind mei starten we met het vervangen van de bestrating van het Van der Steenhovenplein tot aan de brug over de Oostkil. We verwachten 12 juli klaar te zijn.

We hebben het riool vervangen en de verplichte periode van zetting en inklinking is voorbij. Nu gaan we over tot de definitieve inrichting van de weg. Tijdens het werk leiden we het verkeer om via een tijdelijke parallelbaan langs het Van der Steenhovenplein. De keerlus is dan niet beschikbaar voor parkeren.

Definitief ontwerp

Laatst hebben wij het definitieve ontwerp vastgesteld na participatie met omwonenden. Er komt meer groen aan het Van der Steenhovenplein en we versmallen de weg. Ook komt er een 30 kilometer per uur zone. Alle wegen binnen Amstelwijck krijgen de breedte van 4,8 meter. Zo ook het Van der Steenhovenplein. De weg blijft iets breder na de brug naar Dordtse Hout en vernauwt daarna naar 4,8 meter.

Het Van der Steenhovenplein is de straat die Amstelwijck op een prettige manier verbindt met de buurten eromheen.

We hebben bewoners een brief gestuurd met informatie over mogelijke verkeershinder.

Meer informatie: https://woneninamstelwijck.nl/amstelwijck/openbaar-gebied/van-der-steenhovenplein/

Laatste nieuws