Laan van Londen

We bekijken of we de Laan van Londen kunnen doortrekken naar de rotonde Simon de Danserweg/Admiraal de Ruyterweg. Het idee is ook om het deel van de Simon de Danserweg, ten oosten van de rotonde en een deel van de M.H. Trompweg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Beide wegen vormen dan een langzame verkeersroute. Dit maakt het Wielwijkpark groter en verbindt de wijken Wielwijk en Amstelwijck op een goede manier voor fietsers en voetgangers. Dit is goed voor het woon- en leefklimaat van zowel Wielwijk als Amstelwijck. De Short Stay Facility en de Watersteijnflat blijven met de auto bereikbaar.

Doortrekken naar Admiraal de Ruyterweg

Het doortrekken van de Admiraal de Ruyterweg naar de Laan van Londen is de meest directe en logische verbinding tussen Wielwijk, de A16 en N3. Aan de rotonde Admiraal de Ruyterweg – Simon de Danserweg komt dan een extra tak naar de door te trekken weg.

Een verdere uitwerking van het plan volgt.