Voetpad Oostkil

Belangrijk doel is om een betere verbinding voor wandelaars te maken in en om Amstelwijck. Een paar kilometer joggen in de morgen of een heerlijk ommetje in de avondzon. Om deze reden komt er een recreatief pad langs de Oostkil. Op de Amstelwijckdag van 25 september jl. is de eerste schets gepresenteerd. Dit pad is bedoeld als voetpad maar kan ook gebruikt worden voor recreatieve fietsers. Het pad loopt langs zowel de Refaja locatie als Amstelwijck Midden en zal door een brug over de sloot (watergang van oost naar west) met elkaar worden verbonden. Deze brug is bewust iets verder van de Oostkil gelegd om zo het bestaande beeld zo veel mogelijk in tact te laten. Het wuivende riet, de grote bomen en het water blijven zo behouden.

De route en het materiaal van het pad worden zorgvuldig bekeken. In het eerste ontwerp is rekening gehouden met een pad van ongeveer 3 meer breed dat wordt aangelegd met halfverharding. Hierdoor krijgt het een natuurlijke uitstraling. Het pad zal ook niet worden verlicht. Dit is belangrijk voor de biodiversiteit en de bewoners van Dordtse Hout.

 

Coördinatietekening Oostkilpad concept