Voetpad Oostkil

Belangrijk doel is om een betere verbinding voor wandelaars te maken in en om Amstelwijck. Niets heerlijker dan een een paar kilometer joggen in de morgen of een heerlijk ommetje in de avondzon. Om deze reden komt er een recreatief pad langs de Oostkil.

Brug zorgt voor verbinding

Op de Amstelwijckdag van 25 september jl. is de eerste schets gepresenteerd. Dit pad is bedoeld als voetpad maar kan ook gebruikt worden voor recreatieve fietsers. Het pad loopt langs zowel de Refaja-locatie als Amstelwijck Midden. Deze twee deelgebieden worden door de brug over de sloot met elkaar verbonden. Deze brug is bewust iets verder van de Oostkil gelegd om zo het bestaande beeld zoveel mogelijk in tact te laten. Het wuivende riet, de grote bomen en het water blijven zo behouden.

Pad met natuurlijke uitstraling

De route en het materiaal van het pad worden zorgvuldig bepaald. In het eerste ontwerp is rekening gehouden met een pad van ongeveer 3 meter breed dat wordt aangelegd met halfverharding. Hierdoor krijgt het een natuurlijke uitstraling. Het pad wordt niet verlicht. Daardoor wordt de biodiversiteit niet verstoord en we houden rekening met de wensen van de bewoners van Dordtse Hout.

 

Coördinatietekening Oostkilpad concept

Concept tekening (hier kunnen geen rechten aan worden ontleend)