Het riool is voorbereid op de toekomst

5 april 2022

Een duurzaam systeem

In deelgebied Amstelwijck Park zijn de eerste meters riool aangelegd. Het riool maakt ook deel uit van een toekomstbestendige wijk. Er zijn twee soorten riolering: gescheiden en gemengd. Vroeger bestond het riool eigenlijk altijd uit een enkele buis. Dit noemen we een gemengd riool. Het vuile water en het schone (regen)water gaan samen in een enkele rioolbuis naar de waterzuivering. Dit is natuurlijk zonde want waterzuivering kost veel tijd en energie. Regenwater afkomstig van daken en bestratingen is vaak zo schoon dat zuivering niet nodig is. Dit water kan dus beter worden afgevoerd naar het grond- of oppervlaktewater dan naar de riolering: beter voor het milieu, daarom wordt in dit plan een gescheiden systeem aangelegd.

Vuil en schoon water worden gescheiden

Het nieuwe riool in Amstelwijck is een gescheiden riool met 2 buizen. Een buis voor het vuile water uit de huizen en een aparte buis met schoner (regen)water. Vuil afvalwater en regenwater blijven dan apart en dat is natuurlijk veel beter voor ons milieu.

Het vuile water gaat naar de waterzuivering. Door veel groen te maken, geen overtollige verharding en water doorlatende verharding proberen we zoveel mogelijk water vast te houden. Het overtollige water wat daarna nog via de kolken (putten) van de bestrating en van de daken komt gaat naar de buis met schoon (regen)water. Via de buis met schoon (hemel)water komt het water uit op de sloten of ‘buffers/wadi’s’. Die zorgen er voor dat het water langer wordt vastgehouden.

Zo is er geen onnodige belasting van het vuilwaterriool en de waterzuivering. Een win-win situatie want de verwachting is dat we in de toekomst hetere zomers krijgen en meer hevige regenbuien. Water zorgt in de zomer zorgen voor verkoeling. Door het water tijdens een enorme hoosbui op te vangen is er minder kans op overstromingen.

Wat kun jij doen?

Het opvangen van het regenwater en het langzaam afvoeren noemen we vertraagde afvoer. Als bewoner kun je het riool ook een handje helpen. Gooi allereerst geen onnodig afval in het afvalputje en het riool. Neem een regenton, en gebruik dat water om je planten water te geven of leg een groene tuin aan of wat te denken van een mooie vijver met inheemse waterplanten? Dat zijn planten die van nature in Nederland thuishoren.

Laatste nieuws