Natuurinclusief bouwen

4 september 2021

Duurzaam bouwen zodat het gebouw bijdraagt aan de biodiversiteit en de natuur. Natuurinclusief bouwen draagt ook bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Het is beter voor de gezondheid van mens en dier. Ook het aanbrengen van ruimte en groen in de openbare ruimte of tuin waardoor insecten en daardoor vogels en vleermuizen meer kans krijgen zich te vestigen valt hieronder. Hierdoor ontstaat méér biodiversiteit.

Laatste nieuws