Amstelwijck Midden

Amstelwijck Midden vormt het hart van de toekomstige woningbouwontwikkeling in Amstelwijck. Er zullen onder andere luxe en royale woningen gebouwd worden. De Oostkil zal behouden worden en het water zal het blauwe hart van Amstelwijck vormen.

Vanuit de Oostkil zal groen en water door de woonwijk lopen. De woningen worden met een uitgebreid wandel- en fietspadenstelsel goed verbonden met de rest van de stad. Met de auto bereik je Amstelwijck Midden vanaf de westzijde, via de bestaande Laan van Londen.

Hoe en wanneer?

Voor Amstelwijck Midden is de gemeente bezig om voorwaarden op te stellen. Er zijn bijvoorbeeld voorwaarden over waterbestendig bouwen, verkeer, natuur en milieu. Als de voorwaarden gereed zijn zullen deze samen met andere documenten de basis zijn voor het bestemmingsplan en de aanbesteding. Projectontwikkelaars kunnen zich inschrijven om in het gebied te mogen bouwen.

De gekozen projectontwikkelaar zal een stedenbouwkundig plan maken. Belanghebbenden en omwonenden zullen hierbij betrokken worden. Dit plan laat zien waar er gebouwd gaat worden en waar de wegen, groen en water komen. Na akkoord van de gemeente kan de ontwikkelaar verder met de planontwikkeling. De aanbesteding van het gebied vindt plaats in 2019/2020.

Contact

De gemeente Dordrecht vindt het belangrijk dat omwonenden en belanghebbenden meegenomen worden in de ontwikkeling van dit gebied. Heeft u vragen of opmerkingen. Dan kan u contact met de gemeente opnemen via onderstaand contactformulier.

Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk de geschiedenis van het gebied vast te leggen. Als u foto's van Amstelwijck heeft die wij mogen gebruiken dan ontvangen wij ze graag. U kan de foto's invoegen in het contactformulier.